Τι κάνει η αγάπη και η πρόνοια του Θεού

Γέρων Πορφύριος  Τα χρόνια μετά τον πόλεμο ήταν πολύ δύσκολα και οι άνθρωποι αγωνιούσαν, για να ζήσουν. Εγώ, όπως σας είπα, την εποχή εκείνη ήμουν στην Πολυκλινική. Πολλά περιστατικά θυμάμαι από τα χρόνια εκείνα. Ακούστε ένα από αυτά. Η Έφη ήταν δεκαεφτά χρονών και έμενε με τους γονείς της και τον αδελφό της στο Μπογιάτι. Είχαν ένα περιβόλι με κηπευτικά και τα πουλούσαν. Ένα βράδυ η μητέρα της Έφης την έστειλε σε ένα μαγαζάκι εκεί κοντά, να αγοράσει πετρέλαιο για την λάμπα. Σημειώστε ότι τότε δεν είχαν ρεύμα. Επιστρέφοντας προς το σπίτι η Έφη συναντάει στο δρόμο ένα αγόρι, συμμαθητή της. Μιλούσαν για τα μαθήματα. Το σημείο όμως που είχαν σταματήσει βρισκόταν έξω από ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Την στιγμή εκείνη πέρασε ο αδελφός της Έφης και τους είδε να κουβεντιάζουν. Τους παρεξήγησε, γιατί πίστεψε ότι πονηρά κουβεντιάζουν και το είπε στην μητέρα τους. – Η Έφη μας ντροπιάζει, είπε, κουβεντιάζει στο δρόμο με ένα αγόρι. Συνέχεια

Γέροντας Πορφύριος περί ενότητος και αγάπης

«Όταν ξεχωρίζομε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Aληθινοί χριστιανοί είμαστε, όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Xριστού, της Eκκλησίας, με μία συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Xριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Eκκλησία Tου με το αίσθημα του ενός. Γι’ αυτό ο Xριστός προσεύχεται στον Πατέρα Tου λέγοντας, «ἵνα  ὦσιν ἓν». Tο λέει και το ξαναλέει κι οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Aυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Eκκλησία. Eκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος ἐν Θεῷ».

«Όλους τους πιστούς οφείλομε να τους βλέπομε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Xριστός. Και να έχομε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσομε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλομε να μη λέμε, ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Kι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν· μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Kι αν τον δεις να τυρρανείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών περισσότερο σπλαχνίσου τον, μην τυχόν δοκιμάσεις και συ πειρασμόν, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό.

H  αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει νʼ αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Tο μυστικό, λοιπόν, της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί, αν δεν αγαπήσεις τον αδελφό σου που τον βλέπεις πως είναι δυνατόν νʼ αγαπήσεις τον Θεό που δεν Tον βλέπεις; «Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, ὃν ἑώρακε, τὸν Θεόν, ὃν ούχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»  

Γέροντας Πορφύριος