Η δεύτερη γενεαλογία

propatores

             Τα Ευαγγέλια καταγράφουν τη γενεαλογία του Χριστού, τη σειρά των γενεών που προηγήθηκαν της κατά σάρκα γεννήσεώς Του. Μετά τον θάνατο και την Ανάστασή Του όμως άρχισε μια δεύτερη γενεαλογία, των απογόνων Του κατά το πνεύμα. Αυτή είναι η γενεά όλων, όσοι αγάπησαν την ταπεινή επιφάνεια του Χριστού και έκαναν χώρο γι’ Αυτόν, ελκύοντάς Τον να γεννηθεί στις καρδιές τους. Χάραξαν την εικόνα του Κυρίου στα βάθη της καρδιάς τους και έτσι αναγεννήθηκαν μέσα στη δόξα της ατελεύτητης Βασιλείας Του.

Αρχιμανδρ. Ζαχαρία «Πιστοί στη Διαθήκη της Αγάπης»