Ανακοίνωση της «Ενωμένης Ρωμηοσύνης» σχετικά με την εκ νέου δέσμευση της Ελληνικής Κυβερνήσεως περί θεσπίσεως της Ηλεκτρονικής Κάρτας του Πολίτη


Δημοσιοποιήθηκε (βλ. μεταξὺ ἄλλων ἐδῶ ) στὸ τριήμερο ποὺ μᾶς πέρασε ἡ ἐπιστολὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν χωρῶν τῆς Ζώνης τοῦ Εὐρώ (Eurogroup), στὴν ὁποία γνωστοποιοῦνται οἱ νομοθετικὲς καὶ πολιτικές της δεσμεύσεις προκειμένου νὰ δοθῆ παράταση στὸ ἰσχύον πρόγραμμα χρηματοδότησης τῆς χώρας μας. Στὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἀναγράφεται ρητὰ ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὅτι σχεδιάζει νὰ τὸ πράξη μὲ τρόπο ποὺ νὰ εἶναι ἐπιβοηθητικὸς στὴν ἀναμόρφωση τῆς δημόσιας διοίκησης καὶ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς γραφειοκρατίας /διαφθορᾶς, θέτοντας ὡς παράδειγμα τὴν ἔκδοση μιᾶς Ἔξυπνης Κάρτας τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ταυτότητα στὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, καθὼς καὶ γιὰ νὰ μπορῆ νὰ ἀποκτήση κανεὶς πρόσβαση στὸ πρόγραμμα διανομῆς τροφίμων κ.λ.π.

 

Γιὰ ὅσους γνωρίζουν ἀγγλικά, τὸ πρωτότυπο ἔχει ὡς ἑξῆς: (… Do so in a manner that is helpful to the reforming of public administration and the fight against bureaucracy / corruption (e.g. the issuance of aCitizen Smart Card that can be used as an ID card, in the Health System, as well as for gaining access to the food stamp program etc.).

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, λοιπόν, μιὰ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δεσμεύεται νὰ ἐφαρμόση τὴν Ἠλεκτρονικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν Ἐλευθερία μας. Εἶναι πραγματικὰ ἀπορίας ἄξιον πῶς στὴ χώρα ποὺ διάλεξε γιὰ Ἐθνικό της Ὕμνο τὸν Ὕμνον εἰς τὴν Ἐλευθερία, τὸ πρῶτο – πρῶτο ποὺ κάθε φορὰ ἐξαγγέλλει ἡ κάθε Κυβέρνηση ὡς δέσμευσή της πρὸς τοὺς Δανειστές της στὰ χρόνια τῆς κρίσεως εἶναι ἡ θυσία τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν της. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴ στιγμὴ ποὺ κύριος Δανειστής της εἶναι ἡ χώρα ποὺ ἀντίστοιχα γιὰ ἐθνικὸ ὕμνο ἔχει τὸ ποίημα “Γερμανία – Γερμανία πάνω ἀπὸ ὅλα, πάνω ἀπὸ ὁτιδήποτε στὸν κόσμο”. Ὡραῖο ἑταῖρο διαλέξαμε νὰ δανειστοῦμε καὶ νὰ συνεταιριστοῦμε!

Γιὰ τὸ πῶς ἡ ἠλεκτρονικὴ κάρτα τοῦ Πολίτη προσβάλλει τὴν ἐλευθερία μας, τὴν Πίστη μας καὶ διακινδυνεύει τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας μας ἔχουμε ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ὡς «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» καὶ ὅλοι μας ξέρουμε τὴν κατηγορηματικὴ θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ βέβαια τῶν Ἁγίων μας (τὰ ὁποῖα μπορεῖτε νὰ ἀναγνώσετε ἐδῶ ). Συνέχεια

νυκτερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, αφιερωμένη στην οσία μνήμη του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου,

Το βράδυ της Πέμπτης (26ης Φεβρουαρίου 2015 ) προς Παρασκευή (27 Φεβρουαρίου 2015) θα τελεσθεί στον ενοριακό ναό  του Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων  νυκτερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, αφιερωμένη στην οσία μνήμη του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου,ο οποίος κοιμήθηκε στον Άγιον Όρος την 27η Φεβρουαρίου 1998.Καλούνται άπαντες οι φιλάγιοι πιστοί.

Εκ του Ιερού Ναού

Νυχτερινή Προηγιασμένη Λειτουργία στην Κρηνίτσα (ι.ν. Αγ. Δημητρίου) στη μνήμη του Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου

Το βράδυ της Πέμπτης (26ης Φεβρουαρίου 2015 ) προς Παρασκευή (27 Φεβρουαρίου 2015) θα τελεσθεί στον ενοριακό ναό  του Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων νυκτερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (21.00 έως 24.30), αφιερωμένη στην οσία μνήμη του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου, ο οποίος κοιμήθηκε στον Άγιον Όρος την 27η Φεβρουαρίου 1998.Καλούνται άπαντες οι φιλάγιοι πιστοί.

Εκ του Ιερού Ναού

Παντελής Θαλασσινός _ Δεν τραγουδιέται η ομορφιά

 

Από τον νέο του δίσκο με τίτλο » 10 τραγούδια της Ελπίδας»
Στίχοι : Παντελής Θαλασσινός
Μουσική : Παντελής Θαλασσινός

Δεν τραγουδιέται η ομορφιά,
τραγούδια, δωσ’ μου, χίλια,
τραγούδ’ είναι τ’ αντάμωμα
στα μάτια και στα χείλια. Συνέχεια