«Σας κούνησε γερά δηλαδή! Σας ξύπνησε όμως;»

alt

– Γέροντα, στην Πάτρα πριν από 2 μήνες έκανε σεισμό! Δυνατό σεισμό, ράγισαν και οι εκκλησίες!

– Σας κούνησε γερά δηλαδή! Σας ξύπνησε όμως;

– Μας ξύπνησε, μας ξύπνησε γέροντα!

– Όμως πάλι θα κοιμηθείτε.

– Ναι, ναι, γέροντα.

–  Και δω βλέπει κανείς την ευσπλαχνία του Θεού. Γυρίζει το κουμπί μέχρι το πέντε, δεν το γυρίζει παρά πάνω, θα μπορούσε να πάει μέχρι το δώδεκα και δε έμενε τίποτα όρθιο. Γυρίζει το κουμπί, μέχρι εκεί που θα ωφελήσει.

Ο Θεός θα μπορούσε να κάνει όλους τους ανθρώπους μέσα σε τρία λεπτά να μετανοήσουν, αν γύριζε ας πούμε το κουμπί και έκανε σεισμό σε όλη την γη. Αμέσως θα φώναζαν όλοι «ήμαρτον, ήμαρτον» και θα κάναν προσευχές και τάματα. Μετά από μια βδομάδα όμως … θα τρέχαν πάλι στα μπουζούκια.

«Ο Πατήρ Παΐσιος μου είπε»,  Σελ: 142

Ἀξιοθρήνητος κατάστασις

Cu Cerul nu ne jucăm

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΟΛΟΙ διαπιστώνουν ὅτι ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας µας ἀπό ἠθικῆς πλευρᾶς εἶναι ἄσχηµη καί αὐτό ὀφείλεται σέ πολλούς λόγους. Κανένας ὅµως δέν προσπαθεῖ γιά τή βελτίωσή της. Ἤ γιά νά ἀκριβολογήσω, ἐλάχιστοι κληρικοί καί ἄνθρωποι τῶν γραµµάτων ἀνησυχοῦν καί µέ τίς ὅποιες δυνάµεις τους ἐργάζονται νά ἀλλάξει κάτι, ἐµπνέοντας µερικούς πού ἔχουν καλή προαίρεση. Τά ἀποτελέσµατα αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν δέν φαίνονται, ἴσως νά µή φανοῦν καί ποτέ, ὁ σπόρος ὅµως πέφτει στήν ἀγαθή γῆ καί θά δώσει καρπούς.

Μέσα στή δύσκολη αὐτή κοινωνία οἱ συνειδητοί χριστιανοί δέν πρέπει νά ἀπογοητεύονται, ἀλλά νά ἐλπίζουν, διατηρώντας πάντα τήν πνευµατική ἐγρήγορση καί τόν κατά Θεόν ἀγώνα τους µέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν. Νά µένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπό τή νοοτροπία τοῦ ἁµαρτωλοῦ κόσµου. Νά ἀντιστέκονται µέ ταπείνωση, νά ἀνέχονται καί νά ἐλπίζουν. Καί προπαντός νά µή ἀναζητοῦν φωτεινό παράδειγµα στούς κοσµικούς, ἀλλά νά ἀποτελοῦν οἱ ἴδιοι παράδειγµα γιά ὅσους βρίσκονται µακριά ἀπό τό Θεό.

Ὁ ἀείµνηστος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ἔλεγε σχετικά µέ τό θέµα αὐτό: «Ἡ σηµερινή κατάσταση εἶναι ἐλεεινή καί ἀξιοθρήνητη. ∆έν πρέπει ὅµως νά ἀπελπιζόµαστε, ἀλλά νά ἀγωνιζόµαστε µέ ἀνδρεία, καρτερία καί µεγαλοψυχία. Νά µή προσέχουµε τούς πολλούς, ἀλλά τούς λίγους καί ἐκλεκτούς, πού ἀκολουθοῦν τή στενή ὁδό, ἡ ὁποία µᾶς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή» (Γνωριµία µέ τόν γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, Θεσ/νίκη 2014, σελ. 162).

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί καλοπροαίρετοι καί ἀνυποψίαστοι ἄνθρωποι ἐπηρεάζονται ἀπό τά πρόσωπα, πού καθηµερινά προβάλλονται στά µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης καί πιστεύουν ὅτι τά ὡραῖα τους λόγια συµβαδίζουν καί µέ τή ζωή τους. ∆έν µποροῦν εὔκολα νά διακρίνουν τήν ὑποκρισία τους οὔτε καί νά ὑποψιαστοῦν τίς σκοπιµότητες πού ὑπηρετοῦν. Νοµίζουν οἱ ἀγαθοί ὅτι εἶναι σπουδαῖοι, ἀφοῦ κατέχουν τέτοιες θέσεις, ὅτι εἶναι καθαροί στό νοῦ καί τήν καρδιά καί ἡ ζωή τους εἶναι ὑποδειγµατική. Συµβαίνει ὅµως ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Σπάνια νά δεῖς στήν µικρή ὀθόνη τῆς τηλεόρασης ἄξιο καί συνεπῆ ἄνθρωπο. Καί αὐτό συµβαίνει, γιατί δέν θέλουν νά ἐπικοινωνήσουν µέ ἄλλους πού δέν ἔχουν ἀρχές καί ἦθος. ∆έν θέλουν νά βρεθοῦν ἀνάµεσα σέ ἀγέλη λύκων! Εἶναι καί ἐπικίνδυνο καί µάταιο. Ἀνάµεσα σέ φωνασκοῦντες καί ἐπιπόλαιους ἀνθρώπους εἶναι δυνατόν νά ἀκουστεῖ ἕνας σώφρων;

Ἄς ἐλπίζουµε ὅµως γιά κάτι καλύτερο. Τό χέρι τοῦ Θεοῦ µπορεῖ νά µεταβάλει δυσάρεστες καταστάσεις καί νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους σέ φωτεινούς δρόµους. Αὐτό συνήθως συµβαίνει µετά ἀπό ἐπώδυνες περιπλανήσεις καί πικρές παρεµβάσεις

Ορθόδοξος Τύπος, 16/11/2015

 

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας χρήσιμα εργαλεία για την γλώσσα

Μυκηναϊκό Λεξικό – Πολυτονικές – Βυζαντινές – Αρχαϊκές γραμματοσειρές
Μυκηναϊκό Λεξικό  

 mykinaiko.pdf  

Κατεβάστε το λεξικό της Μυκηναϊκής γραφής, της Γραμμικής Β, που αποτελείται από 90 σύμβολα τα οποία αντιπροσωπεύουν  συλλαβές,  γράμματα καθώς και αριθμητικά σύμβολα.
Πολυτονικές γραμματοσειρές     

polytonic.zip 

 Κατ΄αρχάς γιά νά μπορείτε νά γράφετε πολυτονικά πρέπει να έχετε φορτώσει κωδικοσελίδα Greek Polytonic καί ὄχι ἁπλά Greek,  κατόπιν ἀποσυμπιέσετε τά τρία κάτωθι ἀρχεῖα zip καί τέλος ἐγκαθιστάτε τίς γραμματοσειρές ἀπό τόν Πίνακα Ἐλέγχου – Γραμματοσειρές. Γιά νά γράψετε πολυτονικά χρειάζεστε ἕνα συνδιασμό πλήκτρων.
Βυζαντινές γραμματοσειρές

byzantine.zip  

 Οἱ βυζαντινές γραμματοσειρές μετατρέπουν κάποια λέξι σέ βυζαντινή γραφή δηλ ἐπιλέγεται, μαρκάρετε κάποια λέξι και πηγαίνοντας στήν ἐπιλογή γραμματοσειρές ἐπιλέγετε μία βυζαντινή γραμματοσειρά.  Ἀμέσως ἡ λέξις μετατρέπεται σέ βυζαντινή γραφή.
ρχαϊκές γραμματοσειρές

   arxaikes.zip  

Οἱ ἀρχαϊκές γραμματοσειρές μετατρέπουν κάποια λέξι σέ ἀρχαϊκή γραφή. Ἀκολουθείστε τίς ὁδηγίες ὅπως ἀκριβῶς ἀναγράφονται στίς βυζαντινές γραμματοσειρές μέ μόνη διαφορά ἐπιλέγετε ἀρχαϊκή γραμματοσειρά.

“ΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ;”

 
 
 
 
Τον τελευταίο καιρό μας ρωτούν συχνά με προσποιητή αφέλεια οι Οικουμενιστές: “Τι χάσατε από την πίστη σας από τότε που άρχισαν οι Διαχριστιανικοί και οι Διαθρησκειακοί Διάλογοι;”
 
Τους απαντούμε: Αυτό δα έλειπε! Να χάναμε εμείς από την πίστη μας επειδή οι Οικουμενιστές -μια δράκα άνθρωποι- 
1.) πηγαίνουν και προσκυνούν την χαριτόβρυτο δεξιά του Πάπα, 
2.) συμπροσεύχονται με προχωρημένες συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλόθρησκους που ενίοτε συνιστούν ημισυλλείτουργο,
3.) προδίδουν την πίστη των πατέρων μας με τη συνομολόγηση προδοτικών για την Ορθοδοξία Συμφωνιών (όπως του Σαμπεζύ και του Μπαλαμάντ),
4.) συνυπογράφουν κακόδοξα κείμενα με τους Προτεστάντες στο ΠΣΕ που υιοθετούν ατόφια την προτεσταντική Εκκλησιολογία, 
5.) διατυπώνουν αιρετικές θεωρίες όπως είναι η βαπτισματική θεολογία, και
6.) συνεκδίδουν με αιρετικούς κακόδοξα κοινά κείμενα όπως αυτό της Ραβέννας.
 
Ήταν το μόνο που έλειψε να συμβεί!!! 
Οι Οικουμενιστές να προδίδουν την Ορθοδοξία και εμείς να χάνουμε από την πίστη μας!!!

1922 (Η καταστροφή της Σμύρνης) – ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤ0 ΣΠΙΤΙ

Ταινία που αναφέρετε στην πυρπόληση και καταστροφή της Σμύρνης της Μικράς Ασίας και την γενοκτονία των Ελλήνων κατοίκων της, στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, από τους νεότουρκους του κεμάλ, με σκοπό την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους.
Η ταινία βασίστηκε σε αυθεντικές μαρτυρίες από το μυθιστόρημα «Το νούμερο 31328» του Ηλία Βενέζη και στην οποία απαγόρευσαν την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Μια ταινία που όχι μόνο κατέγραψε τη βαρβαρότητα των Νεοτούρκων, αλλά ανέδειξε και την Ελλαδική νοοτροπία των Νεοελλήνων να συγκαλύπτουν για λόγους σκοπιμότητας τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικρασίας.
Ελληνικό Κέντρο Κινηματoγράφου