Οι Μακαρισμοί

Οι Μακαρισμοί είναι οι λόγοι του Κυρίου στην επί του Όρους Ομιλία (Ματθ. κεφ. ε’). Ψάλλει για το http://monastiria.gr ο κ. Κωνσταντίνος Ξενόφος.

«Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται».
«Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν».
«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται».
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται».
«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται».
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται».
«Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
«Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν πολύς ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Παρουσία Αγίου Νεκταρίου: «Ήλθε ένας Ευρωπαίος…»

Παρουσία Αγίου Νεκταρίου: «Ήλθε ένας Ευρωπαίος…»

Την ιστορία που τώρα θα διηγηθώ μου την είπε ένας δάσκαλος του Δημοτικού μας σχολείου.
«Πέρασαν αρκετά χρόνια, χωρίς ν᾿ αποκτήσουμε παιδί μετά τον γάμο μας με την σύζυγό μου Ειρήνη.
Επί τέλους μας έδωσε ο Θεός καρπόν τεκνογονίας, τον Άγγελο.
Έτσι τον βαπτίσαμε. Κάποτε μας αρρώστησε. Τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο της εταιρείας Τζεκαμίν.
Οι γιατροί τον εθεράπευσαν και επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Αλλά, μετά από λίγες ημέρες, επανήλθε η ίδια αρρώστεια με άσχημα συμπτώματα.
Εκείνο το βράδυ, μετά το Μικρό Απόδειπνο, εψάλλαμε με την σύζυγό μου το απολυτίκιο του αγίου Νεκταρίου. Κατόπιν «τραβήξαμε» κομποσχοίνι στο όνομά του για τον μικρό μας Άγγελο. Τότε ακούσαμε τον μικρό να κλαίει και να φωνάζει δυνατά.
Τρέξαμε με την γυναίκα μου στο κρεββατάκι του και το ρωτήσαμε τι συμβαίνει. Εκείνο τρομαγμένο και εντυπωσιαμένο μας είπε: «Ήλθε ένας ευρωπαίος.Ήλθε ένας ευρωπαίος». Εμείς καταλάβαμε ότι ο άγιος Νεκτάριος επισκέφθηκε τον Άγγελό μας.
Εκείνη την νύκτα κοιμήθηκε χωρίς να ξυπνήσει. Εμείς σταθήκαμε πάνω από το κεφάλι του να το κυττάζουμε, μήπως ανέβη η θερμοκρασία και αρχίσει να κλαίη. Όμως μέχρι το πρωί κοιμήθηκε ειρηνικά και χωρίς πυρετό.
Το πρωί σηκώθηκε χαρούμενο κι έτρεξε να παίξει με τα άλλα παιδιά.
Ο Άγιος Νεκτάριος με την παρουσία του ευλόγησε και εθεράπευσε το παιδί μας.
Από τα αρχεία του πατρός Δαμασκηνού Γρηγοριάτου

Libera: Μία χορωδία «Αγγέλων»

Έχει συστηθεί στο Λονδίνο από παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων.
Η πειθαρχία τους, η επιμονή , η πολύ και συστηματική δουλειά τους έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες χορωδίες στο κόσμο.

Το τραγούδι που ερμηνεύουν είναι του Anton Bruckner και τα λόγια του είναι από τη Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από το Γεν κεφ 28 στιχ 17
Είναι το λόγια του Ιακώβ όταν είδε εκείνο το μαγευτικό όνειρο με τους Αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον ουρανό και συνομίλησε με τον Θεό. Αφού ξύπνησε είπε:
«ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστι τοῦτο ἀλλ᾿ ἢ οἶκος Θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ.»

«Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum, irreprehensibilis est.»

Γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά ότι γνωρίζει μόνο ο Θεός; Ο Χριστός δεν είναι Θεός;

Γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά ότι γνωρίζει μόνο ο Θεός; Ο Χριστός δεν είναι Θεός;

Ερμηνεία του αγιογραφικού χωρίου·

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Μάρκ, ιγ 32).

Θα εξετάσουμε το χωρίο «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Μάρκος, ιγ 32), όχι γράφοντας δικές μας σκέψεις, αλλά παραθέτοντας από τα λόγια τεσσάρων μεγάλων αγίων πατέρων της Εκκλησίας. Το συγκεκριμένο χωρίο, ήταν ένα από τα χωρία που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι αιρετικοί για να δείξουν ότι ο Υιός δεν έχει ίδια ουσία με τον Πατέρα, αφού ο Υιός δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας ενώ την ξέρει ο Πατέρας. Είναι όμως αυτό σωστό?

Πριν εκθέσουμε τα θαυμάσια επιχειρήματα των αγίων Πατέρων, οφείλουμε να παραθέσουμε το εξής απόσπασμα του μακαριστού π Α. Αλεβιζόπουλου, το οποίο συνοψίζει την διδασκαλία της Εκκλησίας στο συγκεκριμένο θέμα· «Αν διαιρέσουμε θεωρητικά αυτά που αληθινά είναι αχώριστα, την ανθρώπινη φύση από την θεία, τότε η ανθρώπινη φύση θα έμενε μέσα στην άγνοια. ‘’Αλλά χάρις εις την υποστατικήν ένωσιν με τον Θεόν Λόγον’’ η ανθρώπινη φύση ‘’ούτε δούλη ήταν, ούτε αγνοούσε’’ (Η Ορθοδοξία μας, σελ. 176).  Παρακάτω θα δούμε το γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν γνωρίζει ενώ γνώριζε, και τι θέλει να μας διδάξει με αυτό.

Μ. Βασίλειος.

«Το ‘’ουδείς’’ καθολικόν μεν είναι δοκεί ρήμα, ως μηδέ εν πρόσωπον δια της φωνής ταύτης υπεξηρήσθαι. Εστί δε ουχ ούτω παρά τη Γραφή αναφερόμενον» (Επιστολή προς τον Επίσκοπο Αμφιλόχιο, επιστολή 236).    Ο Μέγας Βασίλειος, ξεκινά σχολιάζοντας στην λέξη ‘’ουδείς’’. Η λέξη ‘’ουδείς’’ στο συγκεκριμένο χωρίο δεν έχει την απόλυτη έννοια του καθολικού. Κατά συνέπεια, στο ‘’ουδείς’’ δεν συμπεριλαμβάνεται ο Υιός. Ας δούμε όμως και παρακάτω. «Ούτω και το ‘’ουδείς οίδε’’ την πρώτην είδησιν των τε όντων και των εσομένων επί τον Πατέρα ανάγοντος και δια πάντων την πρώτην αιτίαν τοις ανθρώποις υποδεικνύοντος ειρήσθαι νομίζομεν». (Από την ίδια επιστολή). Δηλαδή ο Χριστός λέγοντας ότι ‘’κανείς δεν ξέρει’’, θέλει να δείξει ότι ο Πατέρας είναι που έχει πρώτος την γνώση αυτών που θα συμβούν. Σαν να μας δείχνει ότι η αρχή είναι ο Πατέρας.

«από ανθρωπίνου μέρους ο Κύριος διαλέγεται» (Από την ίδια επιστολή).

Δηλαδή, ο Χριστός μιλάει από την ανθρώπινη πλευρά και όχι ως θεός. Πολύ σημαντική η παρατήρηση, καθώς εδώ καταπολεμά τους μονοφυσίτες που ήθελαν τον Χριστό ως μόνο Θεό στην γη, χωρίς την ανθρώπινη φύση.

« Ότι ο μεν Ματθαίος ουδέν είπε περί της του Υιού αγνωσίας, δοκεί δε τω Μάρκω συμφέρεσθαι κατά την έννοιαν εκ του φάναι ‘’Ει μη ο Πατήρ μόνος’’. Ημείς δε ηγούμεθα το μόνος προς την των αγγέλων αντιδιαστολήν είρησθαι, τον δε Υιόν μη συμπαραλαμβάνεσθαι τοις εαυτού δούλοις κατά την άγνοια.» (Από την ίδια επιστολή). Συνέχεια