Ἐπιδρομή Κάρτας τοῦ Πολίτη … (Σημ. Ομοθυμαδόν: Μία πολύ καλή, πειστική και ορθόδοξη τοποθέτηση για την «Κάρτα Πολίτη»))

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
ἐφημέριου τοῦ Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

7-10-2015

Στίς μέρες μας εἶναι ἀπόλυτα κατανοητή ἡ ἀλλοτρίωση πού ὑπέστη ἡ Εὐρώπη, ἀπό αἰώνων μέχρι σήμερα. Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική της ζωή μεταλλάχθηκε. Ὁ οὑμανιστικός ὀρθολογισμός ἁπλώθηκε σέ ὅλα τά πεδία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέχρι καί στήν ἐσωτερική ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή.

Ὁ Ντοστογιέφσκυ ἐξέφρασε πειστικότατα καί παραστατικότατα στούς «Ἀδελφούς Καραμαζώφ» τήν παραπάνω ἀλλοτρίωση. Παρουσιάζει τόν Ἰησουίτη «Μέγα Ἱεροεξεταστή», τόν Καρδινάλιο τοῦ ἀλάθητου Ποντίφηκα νά μιλάει στόν Χριστό καί μέ τό ἀσύλληπτο θράσος τῶν βασανιστῶν ἱεροεξεταστῶν νά τοῦ λέει: «Μεῖνε ἥσυχος, Ἰησοῦ, στούς οὐρανίους θρόνους σου καί μήν ἐπεμβαίνεις στό ἔργο μας. Θά σοῦ στείλουμε στούς οὐρανούς πάρα πολλούς ὀπαδούς. Μόνο μήν ἀνακατεύεσαι μέ τά ἐργαλεῖα καί τίς μεθόδους τῶν ἱεροεξεταστικῶν ἐργαστηρίων μας». Ἐννοεῖται βέβαια, ὅτι αὐτή ἡ ἱεροεξεταστική ὁλοκληρωτική τακτική ἁπλώνεται σέ ὁλόκληρο τόν Εὐρωπαϊκό χῶρο καί στούς ἐπί μέρους ἑταίρους.

Μέσῳ τῆς συνθήκης Σένγκεν εἰσάγεται ρῆγμα στήν ἀρχή τοῦ τεκμηρίου τῆς ἀθωότητας τοῦ κατηγορουμένου, παραχωρώντας τη θέση του στό τεκμήριο τῆς ἐνοχῆς γιά ὅσα πρόσωπα ὑπάρχουν ἔστω καί ἁπλές ὑπόνοιες ὅτι πρόκειται νά διαπράξουν ἀξιόποινες πράξεις ἤ ὅτι ἔχουν τήν πρόθεση νά διαπράξουν τέτοιες πράξεις. Ἔτσι κατοχυρώθηκε αὐτή ἡ πανευρωπαϊκή καχυποψία ἐναντίον κάθε εὐρωπαίου πολίτη.

Δυστυχῶς σ’ αὐτήν τήν ἀντίχριστη νοοτροπία ὑπέκυψαν καί οἱ κυβερνῆτες μας, ὅταν στό Ἑλληνικό κοινοβούλιο κυρωνόταν ἡ Συνθήκη Σένγκεν μέ τό Νόμο 2514/1997, ἐφόσον θριαμβευτικά οἱ ἀλληλοδιάδοχοι μεταλλαγμένοι κυβερνητικοί σχεδιασμοί εἶχαν ἤδη ἐντάξει τήν Ἑλλάδα στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα ἤ ἄλλως Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Σήμερα μέ ἀσφυκτικούς μοχλούς καί ἐργαλεῖα ἱεροεξεταστικά πασχίζουν νά μᾶς πείσουν κυβέρνηση καί σχεδόν ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση, ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ) θά πατάξει κάθε κρατική δυσλειτουργία, κάθε ταλαιπωρία τοῦ πολίτη ἀπό τή δαιδαλώδη γραφειοκρατία, κάθε φοροδιαφυγή. Πλήρης διαφάνεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς θά ἀνθίσει, ἄν ἐφαρμοσθεῖ ἡ περιβόητη ΚτΠ.

Αποτέλεσμα εικόνας για καρτα πολιτη

Πράγματι σέ ὅλα πλέον τά ἐπίπεδα ζωῆς θά εἶναι ἔκθετος ὁ ταλαίπωρος ὁ πολίτης, ἀφοῦ κάθε ἐξουδιοτημένος ὑπάλληλος θά μπορεῖ νά μάθει ὅ,τι ἔχει ἐξουσιοδότηση νά μάθει ἀλλά καί ἄσχετοι τρίτοι μέσῳ ἠθελημένων διαρροῶν ἀπό κακόβουλους διαχειριστές ἤ ἀθέλητων διαρροῶν μέσω ἠλεκτρονικῶν ληστῶν – χάκερ. Θά τά ἐκμεταλλεύεται κατά τό ἑκάστοτε δοκοῦν αὐτοῦ ἤ ἄλλων πού θά τούς τά μεταφέρει ἤ ἐν γνώσει τοῦ κατόχου ΚτΠ ἤ ἐν ἀγνοία του, φυσικά ὄχι πρός τό συμφέρον τοῦ κατόχου τῆς Κάρτας, ἀλλά πρός πλήρη εὐτελισμό του καί περισσότερη δυστυχία του. Συνέχεια