Συζούμε. Θέλει η κοπέλα μου, θέλω και εγώ, τι κακό κάνουμε;

Μου έσπασε το κεφάλι για να εγκρίνω τον εφάμαρτο δεσμό του!
Κάποτε ήλθε για εξομολόγηση στους Τρεις Ιεράρχες στόν π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο ένας φοιτητής, μέλος γνωστής χριστιανικής νεολαίας. Εκεί άρχισε μια συζήτηση για διάφορα θέματα , αλλά κυρίως για τα σαρκικά…
Γιατί πάτερ Επιφάνιε να απαγορεύεται αυτό και κείνο και το άλλο, όταν πραγματοποιούνται από «ειλικρινή αγάπη», ερωτούσε ο νέος για τα διάφορα σαρκικά παραπτώματα ; Γιατί να μην επιτρέπονται οι «δεσμοί» των νέων αγοριών και κοριτσιών;

…Η συζήτησις ήταν μακρά και κοπιώδης, διότι ο νέος δεν εδέχετο να αντιληφθή την πραγματικότητα, ότι δηλ. ο Χριστός αναζητά καθαρότητα βίου εις κάθε τομέα, προ πάντων δε εις τον σαρκικό. Μας ξεκαθαρίζει με σαφήνεια ότι και το παραμικρό βλέμμα με σκοπό την επιθυμία της σαρκός αποτελεί μοιχεία μέσα εις την καρδία.
– Άκουσε παιδί μου, θεωρώ πιο τίμιο να αποδεχθής ότι δεν διαθέτης τη δύναμη να απαλλαγής από αυτό το πάθος και να ζητήσης να σε ελεήση ο Θεός, παρά να ισχυρίζεσαι ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Πρόσεχε, αυτό αποτελεί τραγικό λάθος σου!
Μάλιστα , διαπράττεις κάτι πολύ χειρότερο από την αμαρτία της πορνείας! Μετατρέπεις το πάθος σου σε κάτι καλό και το κάνεις σημαία. Τροποποιείς το μεγάλο ατόπημα και προσπαθείς να το διαδώσεις και εις τους άλλους.
Φρονώ πως δεν αμαρτάνεις πλέον από αδυναμία, αλλά από ιδεολογία. Αυτή η κατάστασις παγιώνει την ασθένειά σου εις αθεράπευτο και θανατηφόρο πνευματικό νόσημα.
Δυστυχώς τα πάθη δημιουργούν τη δική τους παράλογη και αθεράπευτη λογική.
Είναι εις όλους γνωστόν ότι η διαστροφή του Νόμου του Θεού συντελείται με πολλούς τρόπους.
Ένας από αυτούς είναι η αλλαγή του ορισμού της λέξεως «αμαρτία».
α) «Αμαρτία»,ισχυρίζονται με πονηρία, υπάρχει μόνον όταν διαπράττω κακό εις κάποιον.
Εάν ίσχυε ο συγκεκριμένος ορισμός, τότε πλήθος πράξεων που είναι βαρύτατες δεν θα εθεωρούντο αμαρτίες.Παράδειγμα τρανταχτό, τα ναρκωτικά, η ομοφυλοφιλία, το κάπνισμα, τα ποτά, η διαφθορά και όλα γενικώς τα σαρκικά αμαρτήματα, δεν θα ήσαν αμαρτία, καθ’ ότι υποτίθεται ότι δεν προκαλούν κακό εις τρίτα πρόσωπα…
β) Τα ίδια τα διεφθαρμένα άτομα διατυπώνουν μια ακόμα πονηρά άποψι, ώστε να αιτιολογήσουν την απνευμάτιστη ζωή τους:
«Δεν πρέπει να πράττουμε κάτι, εάν δεν το νιώθει η καρδιά μας!».
Με βάσι αυτή τη συλλογιστική, ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, δεν εκκλησιάζεται, δεν νηστεύει, δεν διαβιώνει ηθικά, εφ’ όσον δεν το νιώθει ως επιτακτική ανάγκη μέσα του. Μα, άνθρωπέ μου, και εις το σχολείο δεν νιώθει κανείς ότι πρέπει να φοιτήση, αλλά είναι υποχρεωμένος να το πράξη, διότι διαφορετικά θα παραμείνη αγράμματος.
Προφανέστατα, λοιπόν, το επιχείρημα του «τί νιώθει η καρδία», αποτελεί καταστρεπτικό στοιχείο του πεπτωκότος ανθρώπου.
γ) Εάν δεν αντιλαμβάνομαι,δεν καταλαβαίνω την προσευχή,τότε δεν προσεύχομαι.
Απαντούμε με τον εξής τρόπο:
Ο καθηγητής κρατά εις τα χέρια του το γραπτό που εσύ παρέδωσες μαθαίνοντας το μάθημα «παπαγαλία». Και όμως , αυτός σε βαθμολογεί με άριστα, καθότι κατέβαλες κόπο για να το αποστηθίσης. Έτσι ενεργεί και ο Θεός ( ευλογεί τον κόπο και την προσπάθειά σου ) .
Ακόμη και όταν προσευχόμεθα, αλλά δεν καταφέρνουμε να κατανοούμε σωστά το περιεχόμενο. Εκείνος αποδέχεται ευχαρίστως την πρόθεσι, τη διάθεσι, την απόφασι, τον κόπο, την προσφορά του χρόνου και ολόκληρου του εαυτού μας προς Αυτόν. Τα παραλαμβάνει και τα επιμετρά με το πλήθος των οικτιρμών Του. Τα επευλογή κατά το μέγα Έλεός Του και την άπειρο αγάπη Του.
δ) Επί πλέον, διατυπώνουν το κατάπτυστο επιχείρημα:
«Κάμε ό,τι σου επιτάσσει η καρδιά σου. Αυτή να ακούς, και ουδένα έτερο».
Αυτή η συλλογιστική καταλήγει εις μεγάλη ανηθικότητα. Μήπως «υπακούων εις την καρδιά σου», ήτοι εις τα σαρκικά πάθη, ελευθέρως δύνασαι να πορνεύης, να απατάς τη σύζυγό σου, να διαλύης τον γάμο σου κ.τ.λ.;
Μα, άνθρωπέ μου, και η σύζυγός σου ενδεχομένως να νιώθη ότι «η καρδία της συγκινείται από τον γείτονα!». Είναι μήπως ελεύθερη να αμαρτήση; Ασφαλώς όχι.
Αυτά και άλλα πολλά πονηρά επιχειρήματα προβάλλει ο Διάβολος , για να σπρώξη τον άνθρωπο μέσα εις τα φοβερά τα δίκτυα του.
Και δυστυχώς, πολλοί χριστιανοί, συνεργούσης και της σαρκός, συλλαμβάνονται από την πονηρά παγίδα.
Υιοθετούν αυτές τις καταστρεπτικές απόψεις. Αυτές που τις εισήγαγε ο εχθρός διαστρέφοντας τη λογική τους με πολλή τέχνη και μαεστρία. Εις το τέλος, βεβαίως, το αποτέλεσμα επέρχεται τραγικό και καταστρεπτικό για την πορεία και την ευτυχία του ανθρώπου…
Εν κατακλείδι σημειώνουμε τα εξής:
– Ο δρόμος προς την υγεία διέρχεται μέσα από την προσεκτική εφαρμογή των ιατρικών εντολών και την λήψι των κατάλληλων φαρμάκων.
– Ο δρόμος προς την ασφαλή οικοδομή διέρχεται μέσα από την προσεκτική εκτέλεση των σχεδίων του μηχανικού.
– Και φυσικά, ο δρόμος προς την ευτυχία διέρχεται μέσα από την ακριβή και προσεκτική εφαρμογή όλων των εντολών του Θεού. Και φυσικά και όλων εκείνων που αναφέρονται εις την αγνότητα, την εγκράτεια και τον πόλεμο του σαρκικού φρονήματος.
Από το βιβλίο: «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ” του π. Επιφάνιου», ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΥΠΑΚΟΗ”

Πηγή:diakonima.gr, Επιμέλεια θέματος: Δέσποινα Σεμερτζίδου
Πηγή,το είδαμε εδώ
τροποποιήσαμε την αρχική φωτογραφία, προσθέτοντας το ερωτηματικό

Βίος και Θεολογία αρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη (1935-2014)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ι. Μονή Οσίου Γρηγορίου στο Άγιο Όρος το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Προηγουμένου Γεωργίου (Καψάνη). Εις μνήμην της ξεχωριστής αυτής προσωπικότητας του σύγχρονου Μοναχισμού, δημοσιεύουμε ένα κείμενο της Ιεράς Μονής στην οποία διακόνησε επί δεκαετίες, που αναφέρεται στην προσωπικότητα και το έργο του. 

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Γρηγοριάτης (1935-2014)

Αναφορές στον βίο, την θεολογία και την ποιμαντική του

Εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Αν θα θέλαμε με λίγες πινελιές να ζωγραφίσουμε -έξ ύπακοης- την προσωπικότητα του μακαριστού Γέροντός μας, Αρχιμ. Γεωργίου, θα λέγαμε τα εξής:

Η ζωή του Γέροντος ήταν μία ευθεία γραμμή απόλυτης συνεπείας στο άγιο θέλημα του Θεού από την στιγμη της γεννήσεώς του μέχρι το μακάριο τέλος του, χωρίς λοξοδρομήσεις ή οπισθοδρομήσεις. «Υπήρξε ένας ειλικρινής άνθρωπος», ετόνισε την ημέρα της εξοδίου του ακολουθίας παλαιός αγιορείτης φίλος του και συναγωνιστής του, υπογραμμίζοντας έτσι την συμφωνία έργων και λόγων στον Γέροντα. Αγάπησε με όλη την ύπαρξί του τον Κύριο Ιησού Χριστό και την Εκκλησία Του, την «μία, αγία, καθολική και αποστολική», που ορθοτομεί τον λόγον της αληθείας Του, και αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους, τις εικόνες του Θεού, οδηγώντας τους στην σωτηρία, δηλαδή στον Χριστό μας. Έτσι τον πρωτογνωρίσαμε και έτσι ετελείωσε την ζωή του.

Υπήρξε από την μικρή του ηλικία άνθρωπος της Εκκλησίας και Θεολόγος στην πράξι. Τριαδοκεντρικός, Χριστοκεντρικός, Αγιοπνευματικός, ύμνητης της Θεοτόκου, Αγιοπατερικός. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Συνέχεια

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ : ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ…ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Σε ένα πρόσφατο πανοικουμενιστικσό ρεσιτάλ του ο Πάπας της Ρώμης Φραγκίσκος, μιλώντας στις 3 Ιουνίου από τον κλασικό εξώστη του Βατικανού στο κοινό που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, δήλωσε με ξεκάθαρο τρόπο πως θεωρεί ότι η Αγία Βίβλος είναι το… ίδιο πράγμα με το Κοράνι των μουσουλμάνων.
Ο αρχηγός των παπικών και αρχή-αιρεσιάρχης του χριστιανισμού όμως δεν αρκέστηκε σε αυτή την δήλωση. Προχώρησε ακόμα περισσότερο ισχυριζόμενος πως ο Ιησούς Χριστός, ο Μωάμεθ, ο Γιαχβέ και ο Αλλάχ, είναι το… ίδιο πράγμα δηλαδή διαφορετικά ονόματα του ίδιου Θεού. Φυσικά υπήρξε και η οικουμενιστική στήριξη αυτών των πρωτοφανών αναφορών, πως επί χρόνια ο πόλεμος χώρισε τους ανθρώπους διαφόρων θρησκειών και τώρα ήρθε η ώρα της… «ενότητας» και της σύγκλισης των θρησκευτικών δογμάτων.
Να σημειωθεί ότι πρόθεση του Πάπα όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι να πυκνώσει τις επαφές του με το μουσουλμανικό ιερατείο και θα έχει σημαντική συνάντηση σε λίγους μήνες ίσως τον επόμενο Φεβρουάριο, για να διατρανώσει την θέληση του να επιτευχτεί σύγκλιση με το Ισλάμ. Χαρακτηριστικές είναι και οι πόζες του ίδιου Πάπα που φέρεται να ασπάζεται ευλαβικά το Κοράνι.
Αλλά για το Κοράνι και για την ιερότητα του ο Πάπας δεν διεκδικεί την αποκλειστικότητα. Και ο προκαθήμενος του Φαναριού έχει στο παρελθόν δωρίσει το Κοράνι χαρακτηρίζοντας το σαν ιερό βιβλίο, ενώ το ίδιο έχουν κάνει και οι προκαθήμενοι των Ιεροσολύμων και της Αλεξανδρείας. Και όλα αυτά με το πονηρό και σατανικό δέλεαρ της… «αγάπης» και της «ενότητας»!
Δηλαδή της… «ενότητας» με τον «Έξω από εδώ»!
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγο

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου ότι το Κοράνι και η Βίβλος είναι το… ίδιο πράγμα

Δείτε το βίντεο από 3.46΄
ΜΑΚΑΡΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ  ΚΥΘΗΡΩΝ.

ΔΟΓΜΑ καὶ ΖΩΗ

 

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης,

ΔΟΓΜΑ καὶ ΖΩΗ
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 05.06.2015

EΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Μήν ἔχετε ὑπερβολική ἐμπιστοσύνη στήν ἀνώτερη μόρφωση πού ἀποκτήσατε στόν κόσμο. Ὁ πολιτισμός, ὁ ὁποῖος ζοῦμε, εἶναι ἡ κουλτούρα τῆς πτώσεως».

 Γέρων Σωφρόνιος (Σαχάρωφ)