Κάνεις προσευχή και σκέπτεσαι

Gynaika pouProseyxetai

Και να θυμάσαι καλά, όταν δεν το περιμένεις έρχεται

π. Λίβυος
Κάνεις προσευχή και σκέπτεσαι.
Τώρα εισακούσθηκα; Ήταν καλή; Σωστή; Ωραία; Άρεσε του Θεού;
Θα μου φέρει αποτέλεσμα; Θα νιώσω κάτι; Για να δω…..
Η προσευχή όμως δεν είναι μαθηματικά ούτε χημική ανάλυση. Η προσευχή είναι καλλιέργεια μια σχέσης. Δεν προσεύχομαι επειδή πρέπει αλλά γιατί αγαπώ κάποιον. Θέλω να μιλάω στον αγαπημένο μου!
Ας κάνουμε την προσευχή με απλότητα, χωρίς απολογισμούς και προσδοκίες.
Μην περιμένουμε τίποτα. Απλά προσευχόμαστε με καρδιά, δίχως στόχους και υπολογισμούς.
Και να θυμάσαι καλά, όταν δεν το περιμένεις έρχεται. Η προσμονή κουράζει την σχέση, η απαίτηση την συνθλίβει, το αγαπητικό ερωτικό άφημα την λυτρώνει και την σώζει.

Πάπας, ἡ ἀπόλυτος ἐνσάρκωσις τῆς αἱρέσεως.


ΠΑΠΑΣ, Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ*

τοῦ Γέροντος Γαβριήλ ἀπό τό Ἱερό Κουτλουμουσιανό Κελλίον τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ

Ἐρώτηση: Γέροντα, ὁ Πάπας τί εἶναι τελικά; Τί ἰσχύει γι᾽ αὐτὸν σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ἀπάντηση: Ὁ Πάπας εἶναι ἀρχηγέτης τῶν αἱρέσεων καὶ Πρύτανις τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν. Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες. Ὁ μεγαλύτερος ἀρχιαιρεσιάρχης καὶ παναιρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν ἐποχῶν. Ἐπινοητὴς τῶν μὴ ὀρθοδόξων δογμά- των ἐπιδεξιότατος. Ἐφευρέτης τῆς διαστροφῆς τῆς ἀλήθειας ἱκανότατος. Μέγιστος καινοτόμος καὶ μεταρρυθμιστὴς τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν παραδόσεων. Ἀρχηγὸς καὶ θεμελιωτὴς τῶν παντοίων κακοδοξιῶν. Νοθευτὴς τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας τὸ παντάπαν ἀσυναγώνιστος. Νοθευτὴς τῶν ὀρθῶν δογμάτων πάντῃ ἀμίμητος. Διαστροφεὺς τῆς ὑγιαινούσης διδα- σκαλίας παντάπασιν ἀπαράβλητος.

Ὁ Πάπας εἶναι ἡ τελεία προσωποποίησις τῆς πλάνης καὶ ἡ ἀπόλυτος ἐνσάρκωσις τῆς αἱρέσεως. Ἄριστος ἰθυντὴρ τῆς διαβρώσεως καὶ ἀλλοτριώσεως τῆς ἀληθείας. Εἰσηγητὴς καὶ πρωταγωνιστὴς τῶν ἀντικανονικῶν καὶ ἀντιπαραδοσιακῶν πρωτοβουλιῶν ὁλωσδιόλου ἀσύμβλητος. Ὕπατος καταλύτης καὶ περιφρονητὴς τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων καὶ τῶν Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν συνόδων. Διαιρέτης καὶ καταστροφεὺς τοῦ ἄνωθεν ὑφαντοῦ χιτῶνος τῆς Ἐκκλησίας τὸ παράπαν ἀπαράμιλλος. Πλήρης ἑωσφορικοῦ καὶ ἄκρατου ἐγωισμοῦ, ἀφοῦ ἀνακηρύττει τὸν ἑαυτό του ἀλάθητο καὶ τὸν τοποθετεῖ ἐπάνω ἀπὸ τὶς Τοπικὲς καὶ Οἰκουμενικὲς Συνόδους. Ὀξυνούστατος εὑρετὴς τῶν καινοτομιῶν καὶ τῶν ἡμαρτημένων διδασκαλιῶν.

Εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας ἄσπονδος, καὶ φίλος τοῦ διαβόλου παμφίλτατος. Φορεὺς μονώτατος τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων καὶ κακοδοξιῶν. Καινοτόμος καὶ μεταρρυθμιστὴς τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν Παραδόσεων ποὺ δὲν ἔχει ἰσάμιλλό του εἰς τὴν ἀνθρωπίνη καθόλου ἱστορία. Ἔργον μοναδικὸν καὶ ἀποκλειστικὸν τοῦ Πάπα εἶναι αἱ παντοῖαι καινοτομίαι καὶ κακοδοξίαι ποὺ εἰσήγαγε εἰς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὸ νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὰ δόγματα τῶν Ἀποστόλων, τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων.

……………………………………………………………………………

* Παραθέτουμε ἀπόσπασμα εὐρυτέρας συνεντεύξεως, πού ἔδωσε στίς 18 Νοεμβρίου 2014 ὁ γνωστός Ἁγιορείτης Γέροντας Γαβριήλ στήν Πυλαία Θεσσαλονίκης, ὅπου ἐφιλοξενεῖτο ἀναρρωννύων κατόπιν ἐγχειρήσεως. Ὅλη ἡ συνέντευξη ἔχει ὡς θέμα τόν πάπα καί τόν παπισμό. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μέ παρρησία λέγουν τήν ἀλήθεια, ἀκόμη καί ἐνώπιον βασιλέων καί τυράννων, ὅπως διαβάζουμε στά συναξάρια. Ὁμιλοῦν μέ πόνο καί ἀγάπη, χωρίς φόβο, ἀλλά καί χωρίς πάθος. Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη θά ἐκδοθεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» σέ ξεχωριστό τεῦχος.

Περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ τεύχος 99 Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

Μη ξεχνάτε τα παιδιά-Στ.Μορφονιός & Ερωφίλη

Από την 8η εικαστική έκθεση «Άνθρωποι-Χρώμα+Σίδερο»
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος
19/10/2014

Στίχοι – Μουσική: Σταμάτης Μοφονιός

Δες,
αλλάξαμε δες
μεγαλώσαμε μα δεν ησυχάσαμε
κι ακόμα πιστεύουμε πως θα ησυχάσει ο καιρός
θα το βρούμε το φως
που ονειρευτήκαμε, που γυρέψαμε.

Στο κορμί μας επάνω να σπάσει αυτό το άγριο κύμα
για να έρχονται αύριο εδώ τα παιδιά
χωρίς φόβο να παίζουνε,
χωρίς φόβο να ερωτεύονται.

Δες,
ήμαστε ακόμα εδώ
κι όσα κι αν πάθαμε, όσα κι αν ζήσαμε
δεν βολευτήκαμε, δεν πουληθήκαμε φίλοι μου να
διψάμε ακόμα σα να ‘μαστε παιδιά
και επιμένουμε σα να ‘μαστε παιδιά
σ’ ένα πιο όμορφο κόσμο για να ‘ρθουν να τον βρουν τα παιδιά.

Χωρίς φόβο να αγαπηθούν τα παιδιά
χωρίς φόβο να ονειρευτούν τα παιδιά
και ας ματώσουμε γι’ αυτό χίλιες φορές ξανά και ξανά.
Ώσπου στο τέλος να τρομάξει αυτός ο κόσμος
ώσπου στο τέλος θα τρομάξει αυτός ο κόσμος
και θα ανοίξει μπροστά μας απέραντος σαν ευτυχία ο δρόμος
να ταξιδέψουν τα παιδιά
να αγαπηθούνε τα παιδιά
να ονειρευτούνε τα παιδιά.Μη ξεχνάτε τα παιδιά.
Ζητήστε συγγνώμη απ’ τα παιδιά.

Μη ξεχνάτε τα παιδιά.
Ζητήστε συγγνώμη απ’ τα παιδιά.
Ζητήστε συγγνώμη.

Συγγνώμη παιδιά.

Ένα αλλιώτικο «ραντεβού» την προηγουμένη των εκλογών…Ας πούμε στις 19:15. Θα «έρθεις»;

 

Εξηγώ : Όλη αυτήν την εβδομάδα θα «λυσσάξουν» να σε πείσουν να ψηφίσεις τους μεν ή τους δε (αν δεν το έχουν ήδη κάνει και  αν δεν σε έχουν ήδη πείσει για την αναγκαιότητα της ψήφου σου στη μια, την άλλη ή την παράλλη κατεύθυνση…)  Επειδή οι εκλογές ετούτες, φαίνεται πως θα΄ναι πολύ καθοριστικές για τον τόπο, είπαμε να κανονίσουμε αυτό το «ραντεβού»…

Ολοκληρωμένα, η πρότασή μας είναι η εξής:
Στις 7:15 αύριο το βραδάκι το Σάββατο, ζήτα συγνώμη για λίγο από την παρέα σου (ή μην πεις τίποτα σε κανέναν…), κλείσε την πόρτα πίσω σου και…πέσε στα γόνατα   μαζί με μας.Να ζητήσουμε από τον Πάνσοφο Θεό, που μας αγαπάει περισσότερο απ΄όσο εμείς οι ίδιοι αγαπάμε τον εαυτό μας & την πατρίδα μας, όχι τόσο να φωτίσει αυτούς που θα κυβερνήσουν ( θα το κάνει κι αυτό επεμβαίνοντας όταν «δεν πάει άλλο»,το ξέρεις…), αλλά να φωτίσει εμάς και  όλους τους υπόλοιπους Έλληνες (ή τελοσπάντων όσους ζουν σε αυτήν την πολύπαθη χώρα…) ποιους απ΄όλους αυτούς να ψηφίσουμε!!! Είναι Ο Μόνος που μπορεί να γνωρίζει τι κρύβει ο καθένας μέσα του, ποιος λέει την αλήθεια, ποιος έχει έστω την διάθεση να βοηθήσει πραγματικά τον τόπο και ποιος είναι επικίνδυνος…
Πόση ώρα και με ποιες προσευχές; Στην ευχέρειακαι στην διάθεση του καθενός μας. Δεν θα΄μαστε οι πρώτοι, που θα το κάνουμε. Ο Άγιος Πορφύριος χρησιμοποιούσε τέτοιες καθορισμένες χρονικά προσευχητικές συναντήσεις με πνευματικά του παιδιά με απίστευτα αποτελέσματα!!! Έλεγε, για παράδειγμα, εδώ :  «Θα κάνεις προσευχή και συ και θα κάνω και γω την τάδε ώρα. Θα κάνουμε και οι δυο προσευχή γι’αυτόν…»

Και άσε τους υπόλοιπους  να βλέπουν τα exit polls… θα γυρίσεις πίσωκαι συ, αλλά πιο ήρεμος  για το τελικό αποτέλεσμα… Τι λες;

Από μία ιδέα-πρόταση του:

http://amfoterodexios.blogspot.gr/2015/01/1915.html?view=mosaic