Γίνε σπορέας του καλού ….

Λέγε σε κάθε ευκαιρία τον καλό λόγο,
Είναι σαν τον σπόρο γι’ αυτό σπέρνε τον απλόχειρα
Φύτρωσε; Θα φάνε πολλοί!
Δεν φύτρωσε; Δεν ζημίωσε κανέναν!