Το μοναστήρι της Ρεντίνας – Να το επισκεφθείτε!

 

redina1 0Ενα από τα σπουδαιότερα μοναστήρια των Αγράφων υπήρξε η Ιερά Μονή Ρεντίνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις επτά χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της ομώνυμης ιστορικής κοινότητας.

Ο χρόνος ίδρυσής του είναι άγνωστος, αλλά ανακαινίσθηκε σύμφωνα με σωζόμενη επιγραφή το 1579, ενώ το σημερινό καθολικό κτίσθηκε το 1640 με δαπάνες της αρχοντικής οικογένειας Σταβογγίνη ή Στραβοένογλου από το Σμόκοβο.

Η μονή τιμάται στο όνομα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στη μνήμη του Αγίου Βασιλείου Αγκύρας.

Η ακμή του στην Τουρκοκρατία – Κέντρο επαναστατικών γεγονότων

Το μοναστήρι, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αρχαιολόγος Σταυρούλα Σδρόλια, γνώρισε μεγάλη ακμή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν σε αυτό εγκαταβιούσαν περισσότεροι από 50 μοναχοί και διέθετε τεράστια ακίνητη περιουσία στις γύρω περιοχές, αλλά και μετόχια στη Ρωσία ώστε να ονομάζεται το Ρωσικό.

Κατείχε μεγάλης αξίας κειμήλια και σημαντική βιβλιοθήκη. Aπό τις αρχές του 18ου αι., η μονή διατηρούσε σχολή για τα ελληνικά Γράμματα, η οποία εξελίχθηκε σε σχολή ανώτερης μόρφωσης.

Η μονή έγινε επίσης το κέντρο διαφόρων επαναστατικών γεγονότων και γι’ αυτό έπαθε μεγάλες καταστροφές.

Έτσι, σημειώνει η κ. Σδρόλια, στην απογραφή του 1881, κατά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, καταγράφεται με επτά μοναχούς, ενώ μετά την απελευθέρωση εγκαταλείφθηκε για πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα χειρόγραφα και κώδικές του.

Για λίγα χρόνια αποτέλεσε μετόχι της Μονής Κορώνας και το 1927 επανασυστήθηκε από τον λόγιο μητροπολίτη Ιεζεκιήλ.

Μια σπουδαία αρχιτεκτονική

Στον οχυρωματικό περίβολο της μονής, ο σημερινός επισκέπτης εισέρχεται μέσω της ανατολικής πύλης. Μια δεύτερη πύλη υπάρχει στην ανατολική πλευρά του περιβόλου.

Στο κέντρο του περιβόλου βρίσκεται το καθολικό, ένας αγιορείτικου τύπου τετρακιόνιος ναός.

Στη δυτική του πλευρά φέρει εσωνάρθηκα – λιτή και εξωνάρθηκα με εξαιρετικά αξιόλογες από την άποψη της εικονογραφίας αγιογραφίες.

Αριστερά και δεξιά του εσωνάρθηκα είναι προσκολλημένα τα παρεκκλήσια των Αγίων Αποστόλων και Αγίου Νικολάου (νότια) και Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (βόρεια).

Στη ΒΔ γωνία του κυρίως ναού βρίσκεται η κρύπτη-οστεοφυλάκιο, στην οποία κατέρχεται κανείς με μικρή κλίμακα.

Το εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού κατασκευάσθηκε το 1659, αλλά οι εικόνες που βρίσκονται στο επιστύλιο του ίδιου τέμπλου φιλοτεχνήθηκαν στις αρχές του 17ου αι. πιθανότατα από τον αγιογράφο Ιωάννη τον «ευτελή».

Το 1662 -και πάλι με χορηγία της οικογένειας Στραβοένογλου- φιλοτεχνήθηκαν οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού από έναν άλλο αγιογράφο με το όνομα Ιωάννης, που εργάσθηκε λίγα χρόνια νωρίτερα στον ενοριακό ναό Κοιμήσεως στη Ρεντίνα.

Ο ίδιος ζωγράφος, ένας από τους καλύτερους των Αγράφων, αγιογράφησε δεκαπέντε χρόνια μετά τον νάρθηκα του καθολικού.

Οι τοιχογραφίες, όπως και το τέμπλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αποστόλων και Αγίου Νικολάου, χρονολογούνται με επιγραφή στα 1743.

Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου διασώζεται το ξυλόγλυπτο τέμπλο και μέρος των εικόνων του, που μπορούν να χρονολογηθούν στις αρχές του 18ου αι.

Ανατολικά και δυτικά του καθολικού αναπτύσσονται οι πτέρυγες των κελλιών της μονής, ανάλογες των οποίων υπήρχαν κάποτε και στις άλλες δύο πλευρές (βόρεια και νότια), εξασφαλίζοντας έτσι ενδιαιτήματα για εβδομήντα περίπου μοναχούς.

Στο μέσο των κελλιών της δυτικής πτέρυγας, δίπλα στο άλλοτε ηγουμενείο, βρίσκεται κρυμμένο το παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο η τοπική παράδοση ονομάζει Κρυφό Σχολειό.

Η αγιογράφηση του παρεκκλησίου του Τιμίου Σταυρού έγινε στις αρχές του 18ου αι. Το τέμπλο και οι εικόνες του παρεκκλησίου του Τιμίου Σταυρού φυλάσσονται σήμερα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεντίνας.

Οι τοιχογραφίες αυτές, καταλήγει η αρχαιολόγος, όπως και εκείνες του εξωνάρθηκα, παρουσιάζουν σχέση με το έργο του περίφημου ζωγράφου Διονυσίου από το γειτονικό Φουρνά, ο οποίος διατηρούσε σχέσεις με τον ηγούμενο της μονής.

redina2 0

redina3 0

redina 0

Άγιος Νεκτάριος: Οι πειρασμοί φέρνουν ταπεινοφροσύνη

Οἱ πειρασμοὶ παραχωροῦνται γιὰ νὰ φανερωθοῦν τὰ κρυμμένα πάθη, νὰ καταπολεμηθοῦν κι ἔτσι νὰ θεραπευθεῖ ἡ ψυχή. Εἶναι καὶ αὐτοὶ δεῖγμα τοῦ θείου ἐλέους.
Γί’ αὐτὸ ἄφησε μὲ ἐμπιστοσύνη τὸν ἑαυτό σου στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ ζήτησε τὴ βοήθειά Του, ὥστε νὰ σὲ δυναμώσει στὸν ἀγώνα σου.
Ἡ ἐλπίδα στὸ Θεὸ δὲν ὁδηγεῖ ποτὲ στὴν ἀπελπισία. Οἱ πειρασμοὶ φέρνουν ταπεινοφροσύνη. Ὁ Θεὸς ξέρει τὴν ἀντοχὴ τοῦ καθενός μας καὶ παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνάμεών μας. Νὰ φροντίζουμε ὅμως κι ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί, γιὰ νὰ μὴ βάλουμε μόνοι μας τὸν ἑαυτό μας σὲ πειρασμό.
Ἐμπιστευτεῖτε στὸ Θεὸ τὸν Ἀγαθό, τὸν Ἰσχυρό, τὸν Ζῶντα, καὶ Αὐτὸς θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀνάπαυση. Μετὰ τὶς δοκιμασίες ἀκολουθεῖ ἡ πνευματικὴ χαρά. Ὁ Κύριος παρακολουθεῖ ὅσους ὑπομένουν τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς θλίψεις γιὰ τὴ δική Του ἀγάπη. Μὴ λιποψυχεῖτε λοιπὸν καὶ μὴ δειλιάζετε.

Δὲν θέλω νὰ θλίβεστε καὶ νὰ συγχύζεστε γιὰ ὅσα συμβαίνουν ἀντίθετα στὴ θέλησή σας, ὅσο δίκαιη κι ἂν εἶναι αὐτή. Μία τέτοια θλίψη μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη ἐγωϊσμοῦ. Προσέχετε τὸν ἐγωϊσμό, ποὺ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ δικαιώματος. Προσέχετε καὶ τὴν ἄκαιρη λύπη, δημιουργεῖται ὕστερ’ ἀπὸ ἕναν δίκαιο ἔλεγχο. Ἡ ὑπερβολικὴ θλίψη γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι τοῦ πειρασμοῦ. Μία εἶναι ἡ ἀληθινὴ θλίψη. Αὐτὴ ποὺ δημιουργεῖται, ὅταν γνωρίσουμε καλὰ τὴν ἄθλια κατάσταση τῆς ψυχῆς μας. Ὅλες οἱ ἄλλες θλίψεις δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.
Φροντίζετε νὰ περιφρουρεῖτε στὴν καρδιά σας τὴ χαρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπετε στὸν πονηρὸ νὰ χύνει τὸ φαρμάκι του. Προσέχετε! Προσέχετε, μήπως ὁ παράδεισος, ποὺ ὑπάρχει μέσα σας, μετατραπεῖ σὲ κόλαση.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς.

 http://psigmataorthodoxias.blogspot.gr/2014/09/blog-post_21.html?spref=fb
πηγή

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2014/09/blog-post_797.html

Η αγία απογοήτευση

perierga.gr - Πρόβατα στη φύση συνθέτουν όμορφες εικόνες!

Συγκινήθηκα πολύ, όταν χθές μιλώντας με μία νέα κοπέλα που είπε :

-Πάτερ , κάθε χρόνο που περνά, μετράω και όλο λιγότερους φίλους

-Μπήκες στην στράτα του Θεού. Της απαντώ.

-Και ποια είναι αυτή;

Η Αγία απογοήτευση!

Σε εγκαταλείπουν τα πάντα, οι αγάπες, τα όνειρα, οι πατρίδες, οι φίλοι, οι χαρές σου, τα χρήματα, η υγεία, οι ελπίδες, όλες οι ανθρώπινες σιγουριές και βεβαιότητες, η ίδια η ζωή, το παρελθόν και το μέλλον σου…
-Και μετά;

-Μετά σε περιμένει η αγκαλιά Του Χριστού, η γλυκιά Του Αγάπη .
Άμα δεν σε απογοητεύσουν οι άνθρωποι δεν γίνεται να σε γοητεύσει ο Χριστός.

Είσαι σε καλό δρόμο!

π. Διονύσιος Ταμπάκης

Υποδοχή Τιμίου Ξύλου και της χειρός της Αγίας ενδόξου ισαποστόλου και μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής από την Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου όρους στην ενορία μας, Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων

normal_magdalini2 Τὸ Σάββατο 18 Ὀκτωβρίου 2014 καὶ ὥρα 5:30 μ.μ, θὰ γίνει ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Τιμίου Ξύλου καὶ τῆς χειρὸς τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μυροφόρου καὶ Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, στὴν κεντρικὴ πλατεῖα καὶ στὸ ὕψος τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας καὶ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ Κονδύλη. Θὰ ἀκολουθήσει ἡ λιτάνευσις αὐτῶν διὰ τῆς ὁδοῦ Κονδύλη μέχρι τὸν Ἱερὸ Ναὸ, ὅπου καὶ θὰ τὰ ὑποδεχθεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἀλέξιος. Τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα ἔχει ὡς ἀκολούθως: Συνέχεια