Ιδού πως έπρεπε να αντιδρούν οι υπηρέτες της Ορθοδοξίας απέναντι στους μασόνους!

Tο κείμενο που ακολουθεί το αλιεύσαμε από το καλό ιστολόγιο ΗΓΓΙΚΕΝ και είναι ενδεικτικό του ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ φρονήματος των “ΠΑΛΑΙΩΝ”  Χριστιανών. Φρόνημα που πλέον έχει αντικατασταθεί από αλλοιωμένες ή αλλοτριωμένες πεποιθήσεις στο νου “συγχρόνων” και “μοντέρνων” χριστιανών. Έτσι η λέξη ΟΜΟΛΟΓΙΑ έχει χαλαρά αντικατασταθεί από την λέξη “διπλωματία”, την λέξη “πολιτική” και στην χειρότερη περίπτωση από την αγία λέξη “Διάκριση”. Αποτέλεσμα τούτης της αλλοίωσης είναι ο απόλυτος ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ με τους εχθρούς του Χριστού. Φτάσαμε στο σημείο Ιερείς και Λαϊκοί, με “αντιαιρετικά” οφίκια να “υπομένουν” (άλλη μια λέξη που αντικατέστησε την ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΗΣ) την σατανολατρεία. Επειδή τα ράσα δεν κάνουν τον Παπά και τα μεγάλα λόγια δεν κάνουν τον Χριστιανό, ας αναλογιστούμε ΟΛΟΙ τις τεράστιες ευθύνες μας απέναντι στην Εκκλησία και Τον Ίδιο τον Κύριό μας και ας μετα-νοήσουμε. Οι καιροί ου μενετοί αδελφοί και Πατέρες… «Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ ἢ τίς μερὶς πιστῷ, μετὰ ἀπίστου;» Β´ Κορ. 6, 14
Τον Νοέμβριον του1949 απέθανε σημαίνον μέλος της κοινωνίας της Χαλκίδος και εγένετο αυτώ μεγαλοπρεπής κηδεία, καθ’ ην παρέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Γρηγόριος μεθ’ ολοκλήρου του ιερατείου. Αλλά κατά τον επικήδειον λόγον απεκαλύφθη, ότι ο αποθανών ανήκεν εις την από πολλών ετών λειτουργούσαν και δρώσαν εν Χαλκίδι στοάν των μασόνων ο «Σκουφάς». Άμα τω ακούσματι ο παριστάμενος εν τω ναώ θερμουργός ιεροκήρυξ αρχιμ. Χριστόφορος Καλύβας ήρε φωνήν μεγάλην συγκλονίσασαν το πλήθος.«Αδελφοί και πατέρες! Ηκούσατε; Ο προ ημών νεκρός ήτο μασόνος, σεβάσμιος αρχιερεύς της στοάς. Ως κλήρος ουδεμίαν θέσιν έχομεν εις την κηδεία μασόνου» και αμέσως έβγαλε το επιτραχήλιον και απεχώρησεν εις το Ι. Βήμα. Μετά την έντονον ταύτην διαμαρτυρίαν τα πνεύματα των μασόνων και των φιλομασονικών στοιχείων της πόλης εξήφθησαν, έτριξαν τους οδόντας των οι οπαδοί της στοάς, ηπειλήθη ο ιεροκήρυξ, αλλ’ η Εκκλησία Χαλκίδος δια του στόματος του τε Μητροπολίτου και ιεροκήρυκος εκαυτηρίασε δριμύτατα τον μασονισμόν «ως σύστημα αντιχριστιανικόν και απορροφητικόν της πνευματικής ικμάδας ενός τόπου. Λεπτομερείας των εν Χαλκίδι συμβάντων, ως και πλήρη διαφώτισιν περίτης εν Ελλάδι δρώσης μασονίας, θα ίδη ο φίλος αναγνώστης εις το βιβλίον του ειρημένου ιεροκήρυκος «Εβραϊσμός και Τεκτονισμός» έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, όπερ εκδίδεται προσεχώς και ιδιαιτέρως συνιστώμεν εις τους φίλους της «Σπίθας» αναγνώστας.
πηγή:(Βιβλίο «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ», Επισκόπου Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη)