ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ “ΤΥΧΑΙΕΣ” ΘΛΙΨΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ- Β´

Συμβουλὲς Γέροντος σὲ χριστιανοὺς
ποὺ ζοῦν στὸν κόσμο.

Ἐπιμέλεια καὶ Ἔκδοση
Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ.

Ἀποφεύγετε τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις ποὺ μποροῦν νὰ σκανδαλίσουν ἢ νὰ προσβάλουν τοὺς ἀδελφούς σας. Τίς προσβολὲς ὅμως τῶν ἄλλων ἐσεῖς νὰ τὶς δέχεστε σὰν δῶρο Θεοῦ. Εἶναι τὸ ὅπλο ποὺ σᾶς προσφέρει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, γιὰ νὰ νεκρώσετε τὰ πάθη ποὺ φωλιάζουν στὴν ψυχή σας. Συνέχεια

H επικείμενη καταστροφή και μουσουλμανοποίηση της χώρας

Ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, για το οποίο πολλοί έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου επανειλημμένα, με πολλές και διάφορες -δυσάρεστες πάντα- αφορμές, αναλύεται στο άρθρο του Θεόδωρου Κατσανέβα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο αναδημοσιεύουμε ακολούθως από το capital.gr:

Η εισβολή

Η σημερινή οικονομική καταστροφή μας έχει αποπροσανατολίσει από έναν μεγαλύτερο κίνδυνο: την ταχύτατη αλλοίωση της εθνολογικής σύνθεσης της χώρας, και τελικά τη μουσουλμανοποίησή της. Το ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται στις επόμενες εκλογές και όχι στις επόμενες γενιές όπως θα έπρεπε. Σύμφωνα με τη ρεαλιστική όσο και εφιαλτική αυτή πρόβλεψη, σε 10-20 χρόνια, η Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα, δε θα υπάρχει πια. Σε δέκα χρόνια, εδώ στο καλύτερο οικόπεδο της γης που έχει μπει στο μάτι πολλών, θα κατοικούν 4-5 εκατ. μουσουλμάνοι νεαροί σε ηλικία, έναντι 8-9 εκατ. γερασμένων ελληνογενών. Τότε, θα είναι αδύνατο να σταματήσει η συνέχιση της μαζικής εισβολής και του πολλαπλασιασμού της, με δεδομένο ότι οι γυναίκες-μουσουλμάνες γεννούν πέντε παιδιά κατά μέσο όρο, έναντι λιγότερο από ένα των ελληνίδων. Συνέχεια

Ζητεῖται ἀνθρωπιά!

Ἡ φίλη μου ἡ Μαρία πρὸ χθὲς πέρασε ὅλην τὴν ἡμέρα της ἀπασχολου- μένη μὲ ἕνα καὶ μόνον ἔργο:
Νὰ περιμαζέψῃ καὶ νὰ στεγάσῃ τρεῖς ἀστέγους.
Ναί, ἦταν γνωστοί της. Φίλοι της. Καὶ τοὺς πέταξαν στὸν δρόμο.
Ἡ Μαρία, μία ἀπὸ τὶς δεκάδες ἐλεύθερες ἐπαγγελματίες ποὺ ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριον τῆς φτώχειας πλέον, ἔτρεξε.
Δὲν σκέφθηκε οὔτε γιὰ μίαν στιγμὴ πὼς μαζί τους θὰ ἐπιδεινωθοῦν τὰ προβλήματά της, ποὺ ἤδη εἶναι βουνά! Συνέχεια