ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Ο ΜΩΑΜΕΘ Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ ή ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙ;

Με αφορμή την ταινία «ΦΑΤΙΧ 1543»

του Νίκου Χειλαδάκη,
Δημοσιογράφου – Συγγραφέα –Τουρκολόγου

Ο πρώτος που μίλησε αποκαλυπτικά για το θέμα αυτό ήταν ένας μεγάλος Τούρκος πολιτικός και ποιητής, ο Γιαχία Κεμάλ Μπεγιατλί και το γεγονός αυτό αναφέρει ο Τούρκος συγγραφέας, Ρεσάτ Εκρέμ Κοτσού στο βιβλίο του, «Οθωμανοί ηγεμόνες»,.
Ηαπαγορευμένη αυτή μαρτυρία είναι άκρως αποκαλυπτική για την πραγματική θρησκευτική ταυτότητα του μεγάλου Φατιχ των Οθωμανών, του Μωάμεθ του Πορθητή.
Γράφει λοιπόν το βιβλίο : «Την εποχή του Αμπντούλ Χαμίτ του Β!, στις αρχές τουεικοστού αιώνα (1908) , είχε σπάσει ένας μεγάλος αγωγός νερού στη συνοικία τουμεγάλου τεμένους του Προθητού, το Φατίχ.
Το Φατίχ είχε οικοδομηθεί μεταξύ τωνετών 1463 και 1470, πάνω στα ερείπια της κατεδαφισμένη από τους Οθωμανούςεκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, κάτω από την οποία βρίσκονται θαμμένοι πολλοί βυζαντινοίβασιλείς.
Στην εκκλησία αυτή ο Γεννάδιος είχε εγκαταστήσει το Πατριαρχείο κατόπιν άδειας του Μωάμεθ μετά την άλωση.
Το 1454 ο Πατριάρχης εγκατέλειψε οικιοθελώς την εκκλησία, επειδή μέσα σε αυτή είχε βρεθεί το πτώμα ενός Τούρκου και φοβήθηκε μήπως κατηγορηθούν οι Έλληνες για το έγκλημα.
Την κατασκευή τουτζαμιού είχε αναλάβει ο Έλληνας αρχιτέκτονας, Χριστόδουλος, που φρόντισε όμωςνα διατηρήσει τα θεμέλια της κατεδαφισμένης εκκλησίας. Συνέχεια

Τον αμαρτωλό τον αντικρίζουμε με αγάπη – π. Πορφύριος

 ………«Ὁ σκοπός μας δέν εἶναι νά καταδικάζουμε τό κακό, ἀλλά νά τό διορθώνουμε. Μέ τήν καταδίκη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά χαθεῖ, μέ τήν κατανόηση καί βοήθεια θά σωθεῖ. Τόν ἁμαρτωλό πρέπει νά τόν ἀντικρίζουμε μέ ἀγάπη καί μέ σεβασμό στήν ἐλευθερία του…» .

Αν η χρεωκοπία της Ελλάδος είναι πιθανή, γιατί οι εταίροι συνεχίζουν να τη χρηματοδοτούν;

                                                                                                              Του Γιάννη Τριάντη
Αν η χρεωκοπία της Ελλάδος είναι πιθανή, γιατί οι εταίροι συνεχίζουν να τη χρηματοδοτούν; Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. 
Το δεύτερο αφορά την περίφημη συνταγή του Μνημονίου: αφού όλοι παραδέχονται ότι απέτυχε και η Ελλάδα «βρίσκεται σε ελεύθερη  πτώση» λόγω της αδιέξοδης πολιτικής που ασκείται, γιατί οι εταίροι επιμένουν στην ίδια, ολέθρια πολιτική; 
Ερώτημα τρίτο και τελευταίο, σχετικό με την περιώνυμη ανταγωνιστικότητα: υπάρχουν 113 παράμετροι (κριτήρια) για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας. Ανάμεσα σ’ αυτά, περιλαμβάνεται ύψος των μισθών;  Συνέχεια

«Ὁ πνευ­μα­τι­κός ἐ­πα­να­βα­πτι­σμός μας στἠν ἁ­γι­α­στι­κή παρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας»


Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀ­να­στα­σί­ου Προ­η­γου­μέ­νου Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου

 

Ὁ­μι­λί­α στήν κο­πή τῆς Βα­σι­λό­πι­τας τῆς ἐ­νο­ρί­ας τῆς τοῦ Θε­οῦ Σο­φί­ας Λα­ρί­σης

 

Λά­ρι­σα, Ξε­νο­δο­χεῖ­ο I­m­p­e­r­i­al, 15 Ἰ­αν. 2012, ὥ­ρα 6.00 μ.μ.

 

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε,

 

Ἅ­γι­ε πρω­το­σύγ­κελ­λε, σεβαστοί πατέρες, ἀ­γα­πη­τέ ἀ­δελ­φέ καί συλ­λει­τουρ­γέ π. Ἰ­ω­αν­νί­κι­ε, ἀξιότιμες κ. ἀντιδήμαρχοι, προ­σφι­λέ­στα­τοι ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί μας, κα­λή καί εὐ­λο­γη­μέ­νη χρο­νιά.

 

Θά θέ­λα­με κα­τ’ ἀρ­χήν νά σᾶς εὐ­χα­ρι­στή­σου­με γιά τήν πρό­σκλη­σή σας νά πα­ρευ­ρε­θοῦ­με ἀ­πό­ψε ἐ­δῶ σέ αὐ­τή τήν τό­σο πολυπληθή πνευ­μα­τι­κή, ὄ­μορ­φη καί ζε­στή ἐκ­δή­λω­ση, πα­ρου­σί­ᾳ καί τοῦ Σεβασμιωτά­του Μη­τρο­πο­λί­του Λα­ρί­σης καί Τυρ­νά­βου κ. Ἰ­γνα­τί­ου, στό πρό­σω­πο τοῦ ὁ­ποί­ου τρέφουμε βα­θύ­τα­το σε­βα­σμό καί ἰ­δι­αί­τε­ρη εὐ­λά­βια.

 

Θά θέ­λα­με, ἐ­πί­σης, νά συγ­χα­ροῦ­με τόν π. Ἰ­ω­αν­νί­κιο γιά τό καρ­πο­φό­ρο πνευ­μα­τι­κό, ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κό καί ἀ­νοι­κο­δο­μη­τι­κό του ἔρ­γο, κα­θώς καί ὅ­λους ἐ­σᾶς τούς συ­νερ­γά­τες καί τούς ἐ­νο­ρί­τες τῆς νεοσυστα­θεί­σας ἐ­νο­ρί­ας τῆς Ἁ­γί­ας τοῦ Θε­οῦ Σο­φί­ας, πού τόν πε­ρι­βάλ­λε­τε μέ ἀ­γά­πη καί ἐμ­πι­στο­σύ­νη καί συμ­βάλ­λε­τε στήν ἀ­νέ­γερ­ση τοῦ νέ­ου ἐ­νο­ρια­κοῦ να­οῦ.
Στήν ἀ­πο­ψι­νή μας ὁ­μι­λί­α, ἀ­φοῦ ἀ­να­φερ­θοῦ­με, δι’ ὀ­λί­γων, εἰ­σα­γω­γι­κά στόν Με­γά­λο Βα­σί­λει­ο, πρός τι­μή τοῦ ὁ­ποί­ου κα­θι­ε­ρώ­θη­κε ἡ βα­σι­λό­πι­τα, καί στήν ση­μα­σί­α τῆς ἐ­νο­ρί­ας στήν ζω­ή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, θά κλεί­σου­με μέ κά­ποι­ες ἁ­πλές κα­λο­γε­ρι­κές σκέ­ψεις, καρ­πό τῆς πο­λυ­ε­τοῦς δι­α­κο­νί­ας μας στό μυ­στή­ριο τῆς ἱ­ε­ρᾶς ἐ­ξο­μο­λο­γή­σε­ως καί τῆς ἀ­να­στρο­φῆς καί ἐ­να­σχο­λή­σε­ώς μας μέ πλῆ­θος ἀν­θρώ­πων, πού πέ­ρα­σαν ἀ­πό τήν ἁ­γι­ο­με­τε­ω­ρί­τι­κη με­τά­νοι­ά μας –τό μο­να­στή­ρι μας-, καί τά ποι­κί­λα προ­βλή­μα­τά τους. Συνέχεια

MOYΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΔΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ!!!

 

Το εξαιρετικό αυτό βίντεο HD, είναι όπως ακριβώς το λέει και το subject!
Υπέροχες εικόνες από έναν τεχνίτη στη λήψη μάκρο- & τέλε-φωτογραφιών
και αεροφωτογραφήσεις που σου κόβουν την ανάσα με την ομορφιά τους.
Αξίζει να το δείτε όχι βιαστικά, αλλά όταν θα έχετε να διαθέσετε 8 λεπτά καιρό,
και να το απολαύσετε σε πλήρη οθόνη και με ανοικτά ηχεία.