Σεβ. Κάλλιστος Γουέαρ: Ο άνθρωπος ως Σώμα, Ψυχή και Πνεύμα

Και ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία; «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσαι υμάς ολοτελείς, και ολόκληρον το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθείη» (Α’ Θεσσ. 5, 23). Εδώ ο Απ. Παύλος αναφέρει τα τρία στοιχεία ή όψεις που συνιστούν το ανθρώπινο πρόσωπο. Αν και διαφορετικές, αυτές οι όψεις είναι αυστηρά αλληλένδετες· ο άνθρωπος είναι μία αναπόσπαστη ενότητα, όχι ένα σύνολο αθροιστικό χωριστών μερών. Συνέχεια

Η θανή του Καραϊσκάκη

Το τραγούδι αυτό μου το έστειλε ένας φίλος μου από το facebook. Να τον ευχαριστήσω θερμά που μου έδωσε την ευκαιρία να το δημοσιεύσω. Είναι ένα τραγούδι της τάβλας ή αλλιώς επιτραπέζιο που αναφέρεται στον θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη μεγάλου σαρακατσάνου οπλαρχηγού της Ρούμελης κατά την επανάσταση του 1821.
Το τραγούδι εκτελεί ένας αιωνόβιος γέροντας του Πηλίου όπως με πληροφόρησαν.

Η προέλευση των αγγελικών δυνάμεων.

Πριν δημιουργήσει ό Θεός τον ορατό κόσμο, έπλασε τις ουράνιες πνευματικές Δυνάμεις, τούς Αγίους Αγγέλους. Ή γνώση και ή αίσθηση ότι αυτοί έχουν παραχθεί από τον μηδέν, δηλαδή από την πλήρη ανυπαρξία και έχουν κληθεί να συμμετέχουν σε τέτοια δόξα και μακαριότητα -κι αυτό όχι από κάποια ανάγκη του Δημιουργού, αλλά από την Θεϊκή Του αγάπη και μόνο- δημιουργούσε στους Αγγέλους την ευχαριστιακή και δοξολογική τάση, ώστε να Τού ανταποδίδουν «εις τον διηνεκές» εκφράσεις ευγνωμοσύνης και να αναπέμπουν σ’ Αυτόν ατέρμονη δοξολογία. Κανείς από τούς πιστούς δεν αμφιβάλλει γι’ αυτό. Δεν πρέπει ασφαλώς να νομίζουμε ότι ό Θεός άρχισε τον δημιουργικό έργο Του με την σύσταση αυτού τού ορατού κόσμου. Ότι δηλαδή ή Θεία Πρόνοια, πού κυβερνά τα πάντα, παρέμεινε αδρανής κατά την διάρκεια των αναρίθμητων αιώνων πού προηγήθηκαν της δημιουργίας τού κόσμου, και ότι ό Θεός ήταν κλεισμένος στην πληρότητα της Θεϊκής Του ύπαρξης. Συνέχεια