Η Δήμητρα και ο Άγγελος.

Στο Μοναστήρι του Άγιου Νεκταρίου, ανάμεσα στ’ άλλα κορίτσια του οικοτροφείου προστέθηκαν προ καιρού (2001) και δύο άλλα παιδιά. Είναι ή Δήμητρα ηλικίας 11 ετών και κατ’ εξαίρεση το αγόρι Άγγελος, ηλικίας 6 ετών. Τα παιδιά αυτά έχουν την ιστορία τους. Συνέχεια

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΙΝΕΖΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΡΜΠΙΝ ΣΤΗ Β.Α. ΚΙΝΑ.

Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΡΜΠΙΝ( Harbin ΕΠΑΡΧΙΑ Heilongjiang) ΤΗΣ ΛΔΚ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

«Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας στην πόλη Harbin της επαρχίας Heilongjiang στη ΒΑ Κίνα, που κτίστηκε το 1907 ανήκει στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία»

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Όχι σε ηγέτες που μας παραμυθιάζουν»

Παρακολουθούμε ό­λοι τις συ­ζη­τή­σεις για την πέ­μπτη δό­ση του δα­νεί­ου που θέ­λου­με να ει­σπρά­ξου­με α­πό την Τρό­ϊ­κα, προ­κει­μέ­νου να μη κα­ταρ­ρεύ­ση η οι­κο­νο­μί­α της Πα­τρί­δας μας.

Κατ’ αρχάς, παρατηρούμε ευ­χά­ρι­στα ό­τι ό­λοι μι­λούν για την Πα­τρί­δα και την σωτηρία της, μια έν­νοια που τον τε­λευ­ταί­ο και­ρό εί­χε α­το­νί­σει χά­ριν της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης και των α­γα­θών της.

Χωρίς να παραμελούμε την οικουμενικότητα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε την αξία της Πατρίδος. Συνέχεια