ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΗ.

Για όσους μπορούν, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, Δευτερα βράδυ 11 Ιουλίου 20.00 με 3.30 , θα γίνει αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Πατρός ΠΑΙΣΙΟΥ, στο ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή, που τέτοια μέρα πριν απο 17 χρόνια έφυγε απο κοντά μας αφήνοντας μας κληρονομιά πνευματικό θησαυρό.

Να έχουμε την ευχή και τις πρεσβείες του προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό τόσο εμείς όσο και η πατρίδα μας που τόσο πολύ αγαπούσε. Αμην.

ΤΗ 11Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (ΣΑΧΑΡΩΦ), ΚΤΙΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΣΕΞ, ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

Ο Οικουμενικός αγιορείτης του Έσσεξ.
(Μόσχα Ρωσίας1896-Έσσεξ Αγγλίας 11-07-1993
Α. Γέννηση – ανατροφή:
Ο Γέροντας γεννήθηκε στην Μόσχα της Τσαρικής Ρωσίας από ορθόδοξους γονείς το 1896, στις 22 Σεπτεμβρίου, 04.00 η ώρα το πρωί. Ήταν το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας με άλλα εννέα αδέλφια. Πέθανε όμως τελευταίος απ’ όλα τ’ αδέλφια του. Βαφτίστηκε στην εκκλησία του Σωτήρα και πήρε το όνομα Σέργιος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε μια σπάνια ικανότητα στην προσευχή. Σαν νέος μάλιστα μπορούσε να απαντά σε θέματα θεολογικά από αιώνων ζητούμενα. Έτσι από νωρίς είχε καταληφθεί από επείγουσα επιθυμία να εισχωρήσει στην καρδιά της θείας αιωνιότητας.
Β. Νεανικές περιπλανήσεις:
Μπαίνει ως μαθητής στη Κρατική Σχολή Καλών Τεχνών της Μόσχας και επιδόθηκε στη ζωγραφική. Την ίδια περίοδο απέκτησε ενδιαφέρον για τον Βουδισμό και γενικότερα για την Ινδική Φιλοσοφία. Αυτή η παιδεία άλλαξε την πορεία της εσωτερικής του ζωής. Ο ανατολικός μυστικισμός του φαινόταν τώρα βαθύτερος του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η σύλληψη του Υπερ-προσωπικού Απολύτου του παρουσιαζόταν πιο πειστική παρά του προσωπικού Θεού. Σαν νέος έζησε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1918. Τα γεγονότα αυτά τον οδήγησαν στην ιδέα ότι η αιτία που οδηγεί στα δεινά είναι η ύπαρξη αυτή καθ’ αυτή. Γι’ αυτό προσπάθησε να απογυμνωθεί απ’ όλα τα ορατά ή πνευματικά είδωλα. Στον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου της Μόσχας βασανιζόταν καθημερινά να λύσει τα μυστήρια της ζωής…
Σε κάποια φάση άρχισε να ασχολείται με την γιόγκα, αλλά ως φορέας μέρους της Ρωσορθόδοξης παράδοσης δεν έχασε την αγάπη του για την ωραιότητα της φύσης. Επί πλέον σαν καλλιτέχνης είχε μεγάλα προβλήματα για να εργασθεί στη μετεπαναστατική Ρωσία. Γι’ αυτό άρχισε να επιζητεί την μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη. Συνέχεια

11 Ιουλίου 2008: Σαν σήμερα εκοιμήθη ο Γέρων Δανιήλ Γούβαλης. Αιωνία του η μνήνη!

Ιούλιος 2011
Πατήρ Δανιήλ Γούβαλης
3ο Μνημόσυνο.
Τη 11η του αυτού μηνός απεδήμησε προς Κύριον ο γέρων πατήρ ημών Δανιήλ Γούβαλης.
Ο σεμνός αυτός πατήρ εμαθήτευσεν εις τον γέροντα Πορφύριον τον οποίον ηξιώνετο να κοινωνεί των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων και να συλλειτουργεί μετ αυτού στον μικρόν και πάνσεπτον ναόν της Αγίας Παρασκευής, όπου και ο ίδιος υπηρέτει εφημέριος και πνευματικός.
Ο φίλτατος πατήρ ημών Δανιήλ Γούβαλης ηγαπησε τον Θεό και παρέδωσε την ζωήν του εις Αυτόν. Ο πιστός αυτός διάκονος της του Χριστού εκκλησίας εδίδαξεν εις τας ημέρας μας την Ορθοδοξίαν διά των λόγων και των έργων του.Πύρινος υπήρξε κατά των αιρέσεων. Εις την πράξιν αλιεύς των ψυχών οι οποίες ελωβήθησαν υπό του νοητού εχθρού. Πολλούς πλανηθέντες επανέφερεν εις τον ορθόδοξον βίον, πολλούς εκατήχησεν και εστέρεωσεν εις τον Χριστόν, πολλούς ωδήγησεν εις το νόημα της αληθούς εν Χριστώ Ιησού ελευθερίας. Ακόμη και σήμερα πολλοί διηγούνται την ασφάλεια που ησθάνοντο υπό την σκέπη των προσευχών του, υπό την αντοχή της αγάπης του και της ακαμάτου σπουδής για την στερέωση τους εις την του Χριστού πίστιν και μάλιστα παρά τας επιδρομάς προς προσηλυτισμό αυτών υπό των ετεροδόξων και ποικίλων εχθρών της ορθοδόξου εκκλησίας. Συνέχεια

Το Θαύμα της Αγίας Ευφημίας (11η Ιουλίου)

ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρας Θαύμα (Δ’ ΟίιΟΥκ. Σύνοδος, 451)
Την 11η Ιουλίου , γίνεται ανάμνηση του θαύματος πού έγινε από την αγία Ευφημία.Συγκεκριμένα κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι πού περιείχαν τον όρο της Συνόδου, πού έγινε στη Χαλκηδόνα (451) και ήταν ένας των ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών.

Για να πάψει λοιπόν ή έριδα μεταξύ των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να τεθούν και ο’ι δύο τόμοι μέσα στη λάρνακα της αγίας Ευφημίας, για να φανεί ποιόν από τους δύο θα δεχτεί ή ‘Αγία. Μετά την αποσφράγιση της λάρνακας, βρέθηκε ό μεν των αιρετικών τόμος στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ό δε των ορθοδόξων στο στήθος της. (Να σημειώσουμε ότι ή κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της αγίας Ευφημίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου).
1.Α’ προς Κορινθίους, α’27

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Λίαν εύφρανας, τους Ορθοδόξους και κατήσχυνας, τους κακοδόξους, Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε. Της γαρ Τετάρτης Συνόδου εκύρωσας, α οι Πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.