Ο βλάσφημος ανθυπασπιστής

Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται:
«Ήμουν ανθυπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά, παρά μόνο στη δύναμη των Βαρέων όπλων πού κατεύθυνα.
Επί πλέον ήμουν αδιόρθωτα βλάσφημος. Όλες οί βλασφημίες μου συγκεντρώνονταν στην Παναγία. Όσοι με άκουγαν ανατρίχιαζαν. Οι φαντάροι μου έκαναν τον σταυρό τους, για να μην τους βρει κακό. Οι ανώτεροι μου διαρκώς με παρατηρούσαν καί με τιμωρούσαν. «Ωσπου μια νύχτα έζησα ένα ολοφάνερο Θαύμα. 
Ξημέρωνε ή 7η «Απριλίου 1951. Με τη διμοιρία μου είχα καταλάβει μια πλαγιά σε ύψωμα κοντά στον 38ο παράλληλο. Μέχρι τα ξημερώματα έμεινα άγρυπνος στο όρυγμα μου μαζί με τον στρατιώτη Σταύρο Άδαμάκο. Όταν ρόδιζε ή αυγή, οπότε δεν υπήρχε φόβος αιφνιδιασμού, αποκοιμήθηκα. Είδα τότε ένα όνειρο πού με συνετάραξε:  Συνέχεια

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΑ

 

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, τὴν τῶν ἁπανταχοῦ της οἰκουμένης ἐν Ἀσίὡ, Λιβύη, Εὐρώπη, Βοῤῥᾷ τὲ καὶ Νότῳ, Ἁγίων Πάντων, Ἑορτὴν ἐορτάζομεν.

 

Κεκραγάριον ἀργόν…Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ.δ΄
Ψάλλουν οἱ Διάκονος Φιρφιρής, πατέρες τῆς Ι.Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, πατέρες τῆς Ι.Μονῆς Σιμονώπετρας
Ἑσπερινὸν ὕμνον…Κύριε, Κύριε,…Ἀναστάσιμα στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Π.Λαμπαδαρίου. Ἦχος πλ.δ΄
Ψάλλουν οἱ Διάκονος Φιρφιρής, πατέρες τῆς Ι.Ἀδελφότητος Δανιηλαίων, πατέρες τῆς Ι.Μονῆς Σιμονώπετρας
Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν…Καὶ νῦν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ.δ΄
Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι.Ἀδελφότητος τῶν Θωμάδων
Πάσα πνοή…Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα…Ἦχος πλ.δ΄
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Νεοχωρίτης Παναγιώτης
Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς…Ἑωθινὸν Α΄. Δοξαστικόν τῶν αἴνων. Ἦχος α΄
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Νεοχωρίτης Παναγιώτης