«Έλληνας να ντουφεκάει Έλληνα;» Θανάση Βέγγο, καλέ άνθρωπε, αιωνία σου η μνήμη!

Η τελευταία παρουσία του Θανάση Βέγγου στην κορυφαία ταινία της 20ετίας από τον Παντελή Βουλγάρη » ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ» .

Ο Θ.Β. δεν μας χάρισε μόνο γέλιο.

Μόνος αυτός θα μπορούσε να εκφράσει (και) την τραγικότητα του εμφύλιου σπαραγμού.

Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ι.Μ. Μ. Μετεώρου:Λόγος επί τη εκδημία της Γερόντισσας Άγάθης!

Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ι. Μ. Μεγάλου Μετεώρου.
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΚΔΗΜΙᾼ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΑΓΑΘΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ3 Μαΐου 2011
Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, τί-μιον πρεσβυτέριον, Χριστοῦ διακονία, σεβαστοί Ἅγιοι Καθηγούμενοι καίπατέρες, ὁσιώτατες Γερόντισσες καί ἀδελφές, ἐντιμώτατοι ἄρχοντες τοῦ τόπου μας,προσφιλέστατοι ἀδελφοί μας.  Συνέχεια

Θεοτέκνης μοναχῆς Ἁγιοστεφανιτίσσης: Ἐξόδιος χαιρετισμός στήν Γερόντισσα Άγάθη.

Ἐξόδιος χαιρετισμός στήν ὁσιωτάτη ἐν μοναζούσαις Ἀγάθη, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων, ἐκφωνηθείς τῇ 3ῃ Μαΐου σωτηρίου ἔτους 2011 πρό τοῦ ἱεροῦ της σκηνώματος.


Ἡρπάγη γῆς Ἀγάθη, τῶν Μετεώρων εὖχος,ζῇ δὲ νῦν ἐν πόλῳ σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις.
Εἰκάδι ἀμφ᾿ ἐνάτῃ Ἀγάθη ἀπεβήσατο γαίης.
Χορεία σεπτῶν Ἱεραρχῶν μετά τοῦ ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου μας Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ,σύμπασα ἡ μοναστική κοινότητα τῶν Ἁγίων Μετεώρων,κληρικοί, μοναχοί καί μονάστριες ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα,οἱ ἐπίσημες ἀρχές τοῦ νομοῦ μας, πλήθη ἐν Χριστῷ πε-φιλημένων ἀδελφῶν καί φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μαςπροπέμπομε σήμερα προσευχητικά καί δοξολογικά τήνπρότριτα κοιμηθεῖσα εὐλογημένη Γερόντισσα Ἀγάθη,τήν διακονήσασα ἐνζήλως καί φιλοκάλως ἐπί μίαν πε-ντηκονταετίαν τό ἱερό τοῦ Πρωτομάρτυρος κοινόβιο.
Δυνάμεθα νά ἐπαναλάβουμε γι᾿ αὐτήν τά λόγια τοῦἉγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου: «Οὐ τέθνηκεν, ἀλλὰμετέστη εἰς αἰώνιον ζωήν· οὐχ ἡ γῆ αὐτὴν ἐκάλυψεν,ἀλλ᾿ οὐρανὸς ὑπεδέξατο. Ὑπέλαβεν αὐτὴν ἡ ὁμολογη-τῶν χορεία, ἡ ἀσκητῶν ὁμοσκηνία, ὅπου τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἔνθα αἱ μακάριαι ἀναπαύσεις, ἀνθ᾿ ὧν εἵλετοκόπων καὶ πόνων ἐν σαρκὶ ἀσκητικῶς τε καὶ ὁμολογητικῶς». Συνέχεια