Μεγάλο ηλιακό ρήγμα στον Ήλιο παρακολουθούν οι επιστήμονες . Καλό είναι, αδελφοί, να παρακολουθούμε και εμείς αυτή την εξέλιξη και να ενημερωνόμαστε …

Ένα μεγάλο ρήγμα -διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο του Ήλιου- παρακολουθούν οι επιστήμονες εδώ και τουλάχιστον 4 ημέρες και ανησυχούν ότι αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει σε διάφορα επίπεδα την γήινη φυσική δραστηριότητα. Το ρήγμα, που εμφανίστηκε στις αρχές Απριλίου, υπολογίζεται πως έχει μήκος τουλάχιστον 700.000 χιλιόμετρα, σχεδόν η διπλάσια απόσταση που χωρίζει τη Γη από τη Σελήνη. Συνέχεια

Παπα-Δημήτριος Γκαγκαστάθης – Ἐμπειρίες ἑνὸς ταπεινοῦ λευΐτη!

Ὁ π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης (1902-1975), ἕνας ἁπλοϊκὸς καὶ ἅγιος κληρικὸς τοῦ αἰῶνα μας, ὅταν λειτουργοῦσε εἶχε θεῖες θεωρίες καὶ ἐμπειρίες. Διηγεῖται ὁ ἴδιος: Κάποτε, στὴ μεγάλη εἴσοδο, κι ἐνῷ πλησίαζα στὴν ὡραία πύλη, εἶδα ἀριστερά μου ἕνα ὄμορφο παιδάκι, ποὺ χάθηκε σὰν σκιά. Συγχρόνως ἀκούστηκε κρότος ἀπὸ τὸ καντήλι τῆς Παναγίας, ποὺ ἄρχισε νὰ κουνιέται μέχρι τὸ τέλος τῆς λειτουργίας. Σὲ μία νυχτερινὴ λειτουργία μου στὸ ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν, εἶδα τὴν ὥρα τῆς δοξολογίας τὸ ἴδιο ἐκεῖνο παιδάκι νὰ στέκεται μπροστὰ στὴν προσκομιδή, καὶ νὰ ἐξαφανίζεται πάλι σὰν καπνός.

Ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λειτούργησα στὴν ἱερὰ μονὴ Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων. Τί εὐλογία Θεοῦ! Ἐκείνη ἡ λειτουργία θὰ μοῦ μείνει ἀλησμόνητη· στὴ μεγάλη εἴσοδο κατέβηκε ἀπὸ ἀριστερὰ μία γυναίκα, ἀπὸ δεξιὰ ἕνας ἄνδρας μ᾿ ἕνα μικρὸ παιδί, ἐνῶ πλῆθος ἀπὸ ἄλλα παιδάκια ἀκολουθοῦσαν τὰ τίμια Δῶρα. Συνέχεια