Δείτε μία ωραία τανία: Το Μεγάλο Ταξίδι

Το ‘Μεγάλο Ταξίδι’

βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του John Bunyan.

Σήμερα ανακάλυψα και είδα μια υπέροχη Χριστιανική ταινία στο you tube. Ονομάζεται «Το Μεγάλο Ταξίδι'» και είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του John Bunyan. Στην ταινία παρακολουθούμε την δύσκολη πορεία ενός Χριστιανού που πρέπει να αντιμετωπίσει τα διάφορα πάθη της προσωρινής ζωής προκειμένου να φτάσει στην Ουράνια Βασιλεία. Όλα παρουσιάζονται μέσα από πολύ ωραίες και διδακτικές αλληγορίες σε μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία. Η ταινία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, παρακάτω σας δίνω τα βίντεο.


Η προσφορά του θυμιάματος !

Τό θυμίαμα στη λατρεία του Θεού εχρησιμοποιείτο και από τους Εβραίους και άπό τους ειδωλολάτρες.Ήταν δείγμα αναγνώρισης της υπερέχουσας αξίας του Θεοϋ, ήταν σύμβολο υποταγής και αφοσίωσης.Στήν Παλαιά Διαθήκη έχουμε την περιγραφή του και το μείγμα από το όποίο άπετελείτο. Συγκεκριμένα,στο Εξόδου 30,34-38 ό Θεός δίδει εντολή να αποτελείται το θυμίαμα από 4 συστατικά στοιχεία, από στακτή,όνυχα,χαλβάνη και λίβανο.Γι’ αυτό και οι έννοιες «θυμίαμα» (ή μοσχοθυμίαμα) και «λιβάνι» δεν ταυτίζονται.Το λιβάνι είναι ένα από τα στοιχεία από τα όποια απαρτίζεται το θυμίαμα.Στά χρόνια του Κυρίου το εβραϊκό θυμίαμα άπετελείτο από 13 άρωματώδη στοιχεία.όπως μαρτυρεί ό Ίώσηπος. Συνέχεια