Ο μέγας Μακάριος και οι δυο γυναίκες

Ο άγιος Μακάριος ο μέγας

«Κάποτε, στην ώρα της προσευχής στο κελί του, ο μέγας Μακάριος άκουσε μια φωνή άνωθεν, να του λέγει:

-Μακάριε, πρέπει να ξέρεις, πως, παρά τις προσευχές και την άσκησή σου, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα της αρετής, που έχουν ανέβει εκείνες οι δύο γυναίκες, στη τάδε πολιτεία.

Συνέχεια